MODUL: Planiranje i finansiranje kampanje

Obuka je namijenjena osobama (ženama i muškarcima) koje su politički aktivne ili koje žele biti politički angažovane za djelovanje u smislu održivog razvoja koji uključuje i djelovanje za ravnopravnost spolova. Pretpostavka je da će osobe koje žele pratiti ovu obuku biti osobe koje imaju iskazan interes za razvoj političkih vještina.

Program obuke je kreiran na osnovu nalaza Procjene potreba za obukama koja je potvrdila da među ženama i muškarscima postoji volja za razvoj znanja i kompetencija na teme modula Političke kompetencije i Planiranja i finansiranja kampanja. Procjena potreba je preporučila da obuka bude prilagođena prosječnom nivou znanja ispitanica/ka, što je bilo osnovno usmjerenje tima koji je radio na izradi ovog kurikuluma.


Pregled literature

Naziv Izdavač Godina Vrsta
Tema: Procjena političke situacije
Ideološki stavovi građana FES 2019 Publikacija
Razvojni prioriteti političara USAID 2017 Publikacija
Strateški pristup uspjehu UN Women/UNDP 2020 Publikacija
Tema: Postavljanje ciljeva kampanje
Obrazac za utvrđivanje problema biračkog tijela UNDP 2020 Obrazac
Statut HDZ BIH HDZ BIH 2015 Statut
Statut_SBB SBB 2015 Statut
Statut_SDA SDA 2019 Statut
Statut SNSD SNSD 2019 Statut
Statut SDP BIH SDP BIH 2019 Statut
Uspješno planiranje i provođenje kampanje Heinrich Boll Stiftung/ZHABA 2004 Izvještaj
Tema: Razvoj poruka kampanje
Transkript sa 70. sjednice PS BIH PSBIH 2014 Transkript
Obrazac za kreiranje poruka kampanje UNDP   Obrazac
Obrazac za planiranje načina komunikacije UNDP   Obrazac
Političko komuniciranje FES 2014 Publikacija
Lobiranje i zagovaranje UNDP   Priručnik
Audio snimak sa 70. sjednice PS BIH PSBIH 2014 Audio snimak
Rodna ravnopravnost na izabranim funkcijama: Akcioni plan u šest koraka ODIHR   Studija
Predizborna kampanja KAS 2005 Priručnik
Prikupljanje sredstava i menadžment UNDP   Priručnik
Tema: Ostvarivanje ciljeva
Uloga društvenih medija u izbornom procesu – Smjernice za izborne aktere CIK 2020 Smjernice/
Javna politika
Politička participacija žena u Bosni i Hercegovini: Analiza učešća žena na stranačkim listama i konačnih rezultata općih izbora 2014. Fondacija CURE 2015 Publikacija
Studija početnog stanja UNDP 2020 Publikacija
Strateški pristup uspjehu kandidatkinja u izbornim kampanjama UNDP 2020 Publikacija

Komentari