O WF4D

Forum žena za razvoj (WF4D) je samostalna i samo/održiva platforma (virtualna i stvarna) za liderke u BiH koja treba biti mehanizam za pružanje uzajamne podrške umrežavanju, učenju i pozitivnoj razmjeni iskustava i mišljenja između postojećih liderki i žena koje to žele postati u BiH. Cilj ove platforme je omogućiti liderkama i osnažiti ih da poduzmi efikasne i konkretne mjere na pozitivnoj transformaciji svojih zajednica, od lokalnog nivoa do nivoa entiteta, države, regije i viših nivoa. Liderke, iz svih sfera života i profesija, s različitim iskustvima, znanjem i vještinama, smatraju se bitnim i ključnim akterkama pozitive društvene transformacije ka postizanju ciljeva održivog razvoja, veće rodne jednakosti i boljeg kvaliteta života građana BiH.  

Potreba za stvaranjem takve platforme dolazi iz različitih izvora, od kojih je najvažnija potreba za osnaživanjem žena kako bi postale liderke i preuzele proaktivniju ulogu u razvoju svojih zajednica ili društva u svakom pogledu. Međutim, stvarni izazov u provođenju ove naizgled jednostavne ideje leži u njenoj kontekstualizaciji koja se odnosi na kompleksnost i blagovremenost ove ideje za sadašnji trenutak bh. društva/u bh. društvu. Upućeni u regiju i bh. društvo su u potpunosti svjesni svih otvorenih i skrivenih podjela od kojih su neke političke, a neke društvene prirode, ili su jednostavno realnost u društvu koje je izloženo raznim negativnim i destruktivnim snagama već nekoliko desetljeća.

Dok će virtualna platforma omogućiti razmjenu informacija, kao i stjecanje znanja i vještina, osnaživanje i podrška, to jeste, aspekt Platforme koji se odnosi na stvarni život, će se sastojati od njene organizacije, regulacionih dokumenata, tokova resursa, konkretnih aktivnosti, sastanaka, odlučivanja, itd. Ovdje je virtualnost zamišljena kao način multipliciranja efekata pozitivnih strana Projekta, a ne kao nešto što bi moglo ili trebalo zamijeniti, zakloniti ili skriti stvarnu ili materijalnu stranu takve organizacije. Kombinacija to dvoje, virtualnog i materijalnog, može najviše uspjeti. 

Platforma se treba posmatrati kao neophodna humana infrastruktura za pozitivne društvene promjene, koja će unijeti novi kvalitet u javni život u BiH. Glavna prepreka pozitivnim promjenama u BiH i regiji je povezana za sužavanjem političkog terena, što dovodi do visokog stepena pasivnosti među građanima ili do povremenog izbijanja građanskih frustracija i nezadovoljstva kroz različite pokrete. Međutim, pokreti ne donose suštinske i održive promjene zato što bivaju «ugurani» u uski prostor stranačke politike, što ih čini nedovoljnim i nedjelotvornim. Također nisu adekvatno organizirani ni institucionalizirani, niti uspijevaju izroditi nove lidere i liderke, ne samo kao individue, nego što je još važnije, kao blok, grupu ili novi val lidera i liderki koji bi skupa i pojedinačno predstavljao novu filozofiju razvoja, održivosti i humanosti. Vodstvo pokreta je još uvijek uglavnom organizirano od strane muškaraca za muškarce, oko uskog shvatanja političkog prostora i stranačke politike.  Žene, bez obzira koliko znanja, vještina i sposobnosti posjeduju, uglavnom ostaju izvan pokreta, zato što često nisu u stanju uspostaviti vezu između ličnih aspiracija i «prljave politike», te zbog politike koja je na razne načine vrlo mizoginična i maskulinizirana, i u praksi i u diskursu.

Dok se većina građana i građanki sve više bori s negativnim efektima domaće verzije neoliberalne globalizacije, oni su istovremeno gotovo nemoćni, ili preciznije, blokirani, da poduzmu adekvatne mjere u vezi sa svojim ekonomskim pravima i većim kvalitetom života, izvan siromaštva, što je paradoks postojeće situacije. Postoji ogroman nedostatak diskursa u kojem bi se mogla organizirati «nova politika», kao i ogromna nevidljivost potencijalnih «pozitivnih lidera i liderki» koji postoje, ali su u suštini nepovezani. Ova Platforma bi trebala omogućiti redefiniranje diskursa u pravcu «realne politike» («privatno je politika» i obratno), kao i osnaživanje i povezivanje postojećih i potencijalnih liderki, skupa s onim liderima i liderkama koji bi mogli podržati i promovirati «novu politiku».