Program obuke sticanja i jačanja kompetencija i intelektualnih vještina

Poštovane,

U cilju podrške kapacitiranju i osnaženju liderki svih generacija, u okviru projekta „Žene na izborima u Bosni i Hercegovini“ osmišljen je „Program obuke sticanja i jačanja kompetencija i intelektualnih vještina“ za koji vjerujemo da je potreban za svaki društveni i politički angažman.

Cilj nam da upravo vi, protagonistkinje procesu razvoja i osnaživanja društva u kojem živimo zajedno sa svim ženama koje to žele biti, izgradite svoje kapacitete i budete snaga koja će efikasno i konkretno poduzeti mjere i korake u transformaciji zajednice.

Planirani program obuke treba da unaprijedi već stečeno znanje mnogih od vas, ali i da vas uvede u nova područja s kojima se niste možda do sada blisko susrele.

S obzirom na trenutne epidemiološke uslove u kojima se nalazimo, program će se izvesti na online platformi Zoom i svaki od pet planiranih modula će biti podijeljen u dva dijela u trajanju od po tri sata.

Registruj se!

 

Molimo Vas da popunite registracijski obrazac najkasnije do 14.05.2021. godine do 12.00 sati.

Nadamo se da ćete uz naše izvrsne i stručne trenere imati priliku da kroz interakciju, diskusiju i praktičan rad unaprijedite, ali i steknete nove vještine.

 

Rukovoditeljka projekta

Lejla Ramić-Mesihović

Komentari