MODUL: Obrada teksta (Microsoft Word)

Kroz ovaj modul polaznici obuke su se upoznali sa vještinama koje su potebne za uspješno obavljanje svakodnevih zadataka koji se odnose na kreiranje, formatiranje i završnu obradu teksta.


Pregled literature

Komentari