MODUL: Elektronske tabele (Microsoft Excel)

Kroz ovaj modul polaznicima obuke je omogućio da razumiju koncept tabelarnih računanja i da pokažu sposobnost korištenja excela za računanje i izradu preciznih analiza.


Pregled literature

Komentari