MODUL: Internet i elektronska pošta (Microsoft Office Outlook i Internet Explorer)

Kroz ovaj modul polaznici obuke su se upoznali sa osnovnim konceptima i vještinama vezanim za web pretraživače, pretrage informacija, online komunikacije i e-mail-a.


Pregled literature

Komentari