Modul 1 - Debata, lobiranje i zagovaranje

Polaznicama ovog modula će biti predstavljene osnove koncepata debatiranja, lobiranja i zagovaranja u kontekstu društveno i politički aktivnih žena liderki u BiH. Cilj modula je da polaznice bolje razumiju kako voditi rasprave, kako se pripremiti za pregovore, te kako se uključiti u lobiranje i zagovaranje u cilju postizanja ciljeva njihove organizacije ili institucije.

Komentari