Priručnik za uključivanje principa ravnopravnosti spolova u zakone i politike

Priručnik se sastoji od tri dijela. Prvi dio nudi širok pogled na ravnopravnost spolova, na uključivanje principa ravnopravnosti spolova, pitanja diskriminacije na osnovu spola, ljudskih prava i osnovnih sloboda i posebnih mjera koje teže de facto ravnopravnosti spolova. Drugi dio defniše ključne obaveze predlagača zakona i politika da izvrše procjenu uticaja propisa i da u taj proces uključe principe ravnopravnosti spolova. Treći dio identifkuje mogućnosti za kritičku analizu doprinosa zakona i politika ravnopravnosti spolova. U svim dijelovima sadržani su primjeri, alati za procjenu i samoocjenjivanje kako bi se osiguralo da Priručnik postane instrument za državne službenice i službenike te članice i članove zakonodavnih tijela na svim nivoima vlasti, tj. za one aktere koji su direktno uključeni u proces izrade zakona i politika. Priručnik uzima u obzir uloge i odgovornosti svih aktera, a baziran je na pristupu koji procjenjuje uticaj propisa.
Objavio/la Enigma u UNDP prije 3 godine, 3 mjeseci, 3 sedmice, 5 dana  ·  Javno    cloud_download 0    remove_red_eye 1130
Ovaj dokument je objavljen kao javno dostupan Preuzmi dokument

Komentari (0)