Procjena uticaja Covid-19 na društvo u Bosni i Hercegovini: Anketa domaćinstava

Istraživanje iznosi dokaze o tome kako pandemija i mjere njenog suzbijanja utiču na živote i društvene dinamike, s nadom da će pomoći buduće reakcije u društvenom i ekonomskom domenu.

Studija prikazuje promjenjive potrebe ljudi, ranjivosti, mehanizme suočavanja i dinamiku moći u domaćinstvima kao rezultat krize COVID-19 u BiH. Na temelju identificiranih ranjivosti i snaga ljudi i sistema, pruža preporuke o tome kako dizajnirati odgovore na COVID-19 koji su usmjereni na ljude i osjetljivi na rod u više sektora.

Analiza utjecaja COVID-19 na društvo u Bosni i Hercegovini, koju su proveli UNDP i UNICEF na na uzorku od 2.182 domaćinstva tokom jula 2020. godine, ukazuje na to da se makro-faktori, kao što su trendovi unutrašnje i međunarodne trgovine, epidemiološko stanje, restrikcije kretanja te vladine mjere, neprestano prepliću sa ličnim faktorima poput prihoda, nivoa obrazovanja, roda, starosti i lokalnih okolnosti. Takva interakcija dovodi do problema kao što su nejednakost, siromaštvo i osjećaj društvene marginalizacije.

Ova publikacija služi kao poticaj za razgovor o navedenim temama i kao inspiracija za akciju vladinih tijela, UN organizacija i donositelja odluka, s ciljem pružanja najefikasnije zaštite građanki i građana u vrijeme krize. UN tim u Bosni i Hercegovini predano sarađuje kako bi podržao budućnost usmjerenu na odgovor na krizne situacije, oporavak i ostvarivanje Ciljeva održivog razvoja.
Objavio/la undp u UNDP prije 7 mjeseci, 2 sedmice, 2 dana  ·  Javno    cloud_download 0    remove_red_eye 1354
Ovaj dokument je objavljen kao javno dostupan Preuzmi dokument

Komentari (0)