Blogovi

Značaj ženskog udruživanja i promoviranja rodne ravnopravnosti unutar političkih partija

prije 7 mjeseci, 1 sedmica

Danas uveliko možemo govoriti o solidnim rezultatima u oblasti rodne ravnopravnosti, zahvaljujući aktivitetu i posvećenosti žena , prije svega u nevladinom sektoru, ali i jednom dijelu političarki, koje su se pridruživale najprije skromno, a potom sve vidljivije.Svakako treba reći da je važan faktor bila i ostala uvezanost žena ne samo u opredijeljenosti kad je u pitanju rodna ravnopravnost, i u političkom, ekonomskom,socijalnom i svakom drugom aspektu, nego i teritorijalna uvezanost, prije svega lokalna i regionalna,a i šire.

Vremenom su se razvili različiti modeli uvezivanja i saradnje žena iz različitih oblasti, na šta je posebno uticala narasla svijest da samo zajedničkim aktivnostima,od inicijative do realizacije , možemo postići željene ciljeve. Naravno, nisu na ovom putu uvijek cvjetale ruže, dolazilo je i do nezadovoljstva i razilaženja u komunikaciji na relaciji političarke i nevladine žene, ako bi izostao rezultat ili ako ne bi bilo dovoljno dijaloga i razumijevanja za neke specifičnosti koje nosi političko djelovanje.Takođe je dolazilo i do nesuglasica između žena iz različitih političkih stranaka u odnosu na ista pitanja ,što se moglo vidjeti u pokušaju parlamentarki da formiranjem Kluba parlamentarki, npr.u Parlamentu FBIH dođu do zajedničkog stava o nekim“škakljivim“ pitanjima.

Često se postavlja pitanje da li žene u svojim političkim strankama imaju mogućnost i način da se izbore za stav o nekom specifičnom problemu za koji su žene iz civilnog društva posebno zainteresirane?

Vrlo je složen odgovor na to pitanje ,iako se često pojednostavljuje odgovorom „naredio je lider i niko ne smije drugačije“.Možda je negdje i tako,ali ne smije se zanemariti činjenica da žene,a i muškarci ulaze u stranku,po svom izboru jer prihvataju njenu politiku i time se obavezuju da će i provoditi tu politiku.Osim toga , unutar stranački dijalog o određenim pitanjima, posebno u pripremama zasjedanja parlamenata, pruža mogućnost i ženama da iznesu svoje viđenje i rješenja, kao i da se izbore za svoj stav. Ženska borba za stav unutar političke stranke otvara i važno pitanje ženske solidarnosti ili prethodne pripreme kako bi se izborilo za pozitivno rješenje. Iskustva pokazuju da tamo gdje su se i kad su se žene unutar stranke dobro organizirale, uspjeh ne izostaje. Ali i obrnuto. Pozitivan ishod uveliko je motivirajući za dalje aktivnosti žena, ohrabruje ih i jača samopouzdanje, koje nije uvijek na visokom nivou.Kako je u organima,pa i ostalim strukturama uvijek malo žena, uvijek je jako važno da naprave dogovor prije zasjedanja o pitanjima do kojih im je stalo. Posebno bi bilo važno da zajedno dođu do stava unutar Foruma žena ili sličnog oblika ženskog organiziranja,ako ga imaju u stranci.Naravno,to ne ide uvijek lako.Često žene odćute i kad bi imale šta reći ili ona koja iznese suprotan stav od većinskog, ostaje usamljena. Daleko bismo otišli kad bismo tragali za uzrocima takvog ponašanja. Ali treba reći da su često i saglasne sa većinskim stavom, ali najčešće nisu one te koje ga obrazlažu javno ili na parlamentima u ime klubova, te se stiče pogrešan dojam da neko govori u njihovo ime.To bude ponekad predmet nesporazuma političarki i nevladinih žena, pogotovo ako je u nekom projektu zacrtan ili dogovoren drugačiji stav.

No, treba reći da je uvijek važno razgovarati i objasniti, naći razumijevanja za određena ponašanja. Važno je ne posustajati i ne prekidati saradnju, ponavljati i pokušavati iznova jer samo tako možemo naprijed.

Ako se malo vratimo unazad, možemo pratiti kako su se političke stranke postepeno pridruživale porodici onih koje su izmjenom svojih statuta ili političkih programa otvarale vrata i većem učešću žena i implementaciji rodne ravnopravnosti u sve politike iz različitih oblasti života i rada. Sigurno je da su žene iznutra, svojim zajedničkim djelovanjem i udruživanjem, presudno uticale na to.Naravno da je ukupna atmosfera u društvu, pogled u tuđe dvorište kad je u pitanju rodna ravnopravnost, kao i međusobna komunikacija različitih subjekata, bila važna i nekako trasirala put.

Period iza nas, naše bogato žensko iskustvo, naša dostignuća, garancija su uspjeha na putu ka ukupnoj ravnopravnosti, posebno rodnoj.

Besima Borić

26.4.2023.

Komentari (0)