Željka Despotović

Željka Despotović, Gradiška

Liderke Foruma za razvoj

 

Rezime:  Osnovnu školu završila u Lamincima a srednju medicinsku u Gradišci. Udana sam majka dvoje djece i baka troje unučadi. Sa porodicom živim u selu Kočićevo. Trenutno sam na funkciji predsjednika savjeta mjesne zajednice Kočićevo i predsjednica Aktiva žena Kočićevo. Vizija moga rada je poboljšati položaj i kvaliteta života žena i uopšte građana na selu. Naročito je važno ekonomsko i socijalno jačanje ženske populacije. Aktiv žena Kočićeva sam oformila prije 15 godina i na njihov prijedlog sam se i kandidovala za predsjednika MZ Kočićevo prvi put 2013., gdje su me moji mještani i izabrali. Od 2013 god.  sam na funkciji Predsjednice Savjeta, gdje i danas obavljam tu funkciju. Sto se tice projekta "Jačanje  uloge MZ u BiH." MZ KOCICEVO je realizovala 4 projekta. Dva projekta su bila infrastrukturna, ostala dva  su realizovana u organizaciji OCD. Prvi nas projekat je bio "Zamjena stolarije na  društvenom domu u MZ Kočićevu". Zatim  smo realizovali projekat "Zamjena stolarije na domu. U saradnji sa OCD     Centralno Kulturno Umjetničko Društvo" Lepa  Radic.  Iz Gradiške   i UNDP, realizovan je projekat" Nabavka kostima   za  folklorne grupe. (Kostimi Lijevce polja).I drugi projekat u OCD je. "Jačanje uloge MZ KOČIĆEVO, kao društvenog i kulturnog centra".  U ovim projektima sam nadogradila već svoje postojeće znanje i unaprijedila neke svoje vještine.

Prošla sam obuku za :

-Trener trenera-facilitacije foruma građana

-Treninzi za korištenje ITC tehnologije

-Treninzi o pružanju usluga socijalno isključenim kategorijama stanovnika.

-Trening o administrativnom upravljanju

-Financijski menadžment

-Lobiranje i zagovaranje.

Obučena sam da pišem projekte pa sam tako u proteklih 10 godina privukla preko 200 000 KM projektnih sredstava.

Kontakt podaci: 

zeljkadespotovic66@gmail.com

Komentari