Žana Alpeza

Žana Alpeza, Grude

Liderke Foruma za razvoj

 

Rezime: 

Žana Alpeza rođena je u Ledincu, općina Grude. Ubrzo nakon srednjoškolskog obrazovanja počela je da radi u Međunarodnoj kompaniji vodećeg svjetskog proizvođača piva Belgijsku grupaciju „Inbew“ sadašnji „Ambew“. U više od 11-godišnjem radu u navedenoj kompaniji stekla je veliko poslovno iskustvo koje primjenjuje i danas na svojim poslovnim aktivnostima.

Uz posao se bavila i raznim drugim poslovnim honorarnih poslovima gdje je u 2011. godini, od Interventnog Fonda za žensko Poduzetništvo Sarajevo ,uz potporu Američke ambasade u BiH dobila nagradu za jednu od najboljih poduzetničkih ideja.

Nakon slabijeg poslovanja u tvrtki, nažalost, skoro svi djelatnici su ostali bez posla, kao i Žana, međutim nju to nije obeshrabrilo, te je krenula u nova usavršavanja, dodatne edukacije gdje je u 2012 godini dobila novčana grant sredstva koja je nastavila sa idejom za žensko poduzetništvo (socijalno poduzetništvo žena u ruralnom razvoju), gdje je na taj način otvorena poljoprivredna obrt „Djelatnost poljoprivrede MILA“, gdje ima dvoje uposlenih, te je i danas sa tim pomaže osobama sa invaliditetom posebno ženama).

U listopadu 2014. Žana je jedina žena iz Hercegovine koja je nominirana od „Mozaik Fondacije“ uz potporu The Balcan Trust of Democracy“ za individualnu filantropiju, gdje svakodnevno uz svoje obveze ima vremena da pomaže onima kojima je pomoć najpotrebnija, tako je i kroz svoje djelovanje kroz Udrugu „Pravi Put“ i na razne načine individualno, pa kroz akcije, itd.)

Do osnivanja Udruge "Pravi Put" je došlo početkom 2015 godine. Do tada smo puno projekt aplikacija radili kao individue, što i nije davalo težinu prepoznavanja i kvalitete, kako smo isto tako aktivni u području socijalnog djelovanja tj. pomaganjima mnogim Centrima, bolnicama, pučkim kuhinjama kroz Akcije koje smo radili preko Facebook stranice "Pomozimo bolesnima i siromašnima" osnivanjem Udruge nam je olakšalo i ovaj dio podrške.

Svrha i ciljevi Udruge su podrška ,umrežavanje, razmjena podataka, Edukacija u mnogim područjima gdje sa našim timom od nekoliko stručnjaka od informatičara, stručni suradnika za pisanje Eu projekta, NLP mentore, itd...imamo volju, afirmaciju, i cilj drugima prenijeti svoje stečeno iskustvo i znanje. Udruge “Pravi Put” koja  je osnovana 2015, godine i radimo na području čitave BiH. Najviše je bazirana na područjima podrške i edukacije, više na web linku www.udrugapraviput.com

Udruga radi sa svojim aktivnostima na području čitave BiH ,te i šire. Od 2015. godine na području Hercegovine su završeni neki od važnih projekata sa vladinim sektorom, raznim organizacijama kako domaćim tako I inozemnim, nevladinim sektorom, vijećem mladih raznih općina i slično

Mentorica je za malo i srednje poduzetništvo u području tržišne strategije, promicanja i povezivanja, Home GrownBusiness u sklopu Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Illyricum savjetovanje Hrvatske, Slovenije Oikos, savjetovanje, HERAG razvojne agencije.

Autorica je knjige pod nazivom „Izopačeno čovječanstvo“. Knjiga „Izopačeno čovječanstvo“ je skup kolumni koje je autorica pisala za države u regiji (Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija) u zadnjih pet godina. Knjiga govori o ljudskim slabostima, problemima zla, lažima, licemjerstva iz primjera svakodnevnog života, te je ustvari skup kolumni koje je autorica pisala za Hrvatsku, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu.

Ovo je knjiga u kojoj se mogu naći krici i vapaji iz svakodnevnice našega života, primjeri nas, kako živimo u dobu koje se okrutno odnosi prema pojedincima.

Autorica razmatra odnos dobra i zla ne kroz apstraktne, metafizičke odnose, već kao stvarnost što nas svakodnevno okružuje, kroz naš odnos prema onima koji su u raljama zla nepravednog društva.

Druga  knjiga pod nazivom „Preživjeti 21 stoljeće“ je izišla 2021. Svanulo je jutro 21. stoljeća. Dan kao i svi drugi. Nema toliko dugo najavljivanog smaka svijeta ni razornih predviđanja apokalipse. Iza nas je dvadeset stoljeća, toliko događaja, ratova, bespuća, prirodnih katastrofa, različitih nemira, nesreća i sličnih događaja. A što smo mi kao napredno čovječanstvo naučili iz toga? Treba li doći i proći još ratova kako bismo mi zadovoljili svoje unutarnje demone? Može li nas spasiti napredak čovječanstva kako bismo bili bolji ljudi? Kolika je cijena koju čovjek, kroz napredak, plaća i nauči li on išta? Kaže se da svaka nova generacija donosi novitete, samo koliko smo mi, ljudi od krvi i mesa, zapravo sposobni nositi se s velikim promjenama u kratkom periodu? Riječ je o čovjeku kako i na koji način suvremeni čovjek 21 stoljeća se nosi sa svim izazovima i globalizacijom, dali pri raznim iskušenjima gubi duhovnu stranu, te osobni razvoj.

Zadnje četiri godine piše kolumne za web portale u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i  BiH. Piše i za Katolički mjesečnik „Naša Ognjišta“, i Hrvatske Novine Subotica Srbija, kulturno-znanstveno-društveni mjesečnik.

Dobitnica je nekoliko nagrada od kojih izdvajamo:

2011-2012. - nagrada za najbolju žensku business ideju podržana od Američke Ambasade u BiH, Interventnog fona za žensko poduzetništvo u BiH.

2018 - iz Bosne i Hercegovine nagrada „Dama godine Regije 2018“ ,koja se dodjeljivala u Srbiji, gdje je sudjelovalo nekoliko zemalja država regije.

2019 - specijana Nagrada za Individualni Razvoj Filantropije u BiH, koja se organizira unatrag par godina uz podršku Europske Unije, THE SIGN, The Balcan Trust of Democracy, te fondacije Mozaik.

2019 - „BALKAN AWARDS 2019“, za socijalno humanitarni rad, doprinos, stvaralaštvo, umrežavanje, nagrada se dodjeljivala u Beogradu za države regije.

2022 -  dobitnica nagrade OUC Srbije Business Women Awards - za spisateljski rad pišući za web portale u BiH i susjednim državama, kao i za tiskane medije, volonterski angažman rad na volonterskom dijelu u BiH , (kroz pomoć mladima, osobama sa posebnim potrebama, klinikama za psihijatriju, udrugama sa osobama sa raznim vrstama invaliditeta, besplatno educiranje).

2022 - dobitnica nagrade za kategoriju humanost, u odabiru „Hercegovka godine za 2022“ u Ljubuškom.

Iskustvo: 

Međunarodna Kompanija InBew (sadašnji StarBew Moolson Hoors) “Unilne“ Grude, BiH

Knjigovođa financijskog i pogonskog knjigovodstva /asistent direktoru prodaje/ te pošto je kompanija bila u začecima, uz ove poslove još nekoliko radnih mjesta koja su vezana uz komercijalni i administrativni sektor.

Iskustvo posla obuhvaća kontrolu financijski i robno materijalno dokumenata, praćenje realizacije poslova u izradi adekvatnih izvještaja prema matičnoj kući (dnevna, tjedna, mjesečna) kontaktiranje sa kupcima i dobavljačima.

Rad sa komercijalnim timom, prosljeđivanje prikupljenih informacija sektorima podrške komercijalnog tima u cilju unaprjeđivanja prodaje kao i samih proizvoda. Ugovaranje sa domaćim i stranim poslovnim partnerima, ugovaranje kapaciteta, pomoć pri sklapanju ugovora.

Ostalo (ovaj dio obavljanja posla uključuje rad poslovne tajnice):

(rezervacija hotelskih soba, doček klijenata, rezervacija avio karata, vođenje protokola, priprema pošte za otpremu, telefonski rad sa klijentima, pisanje dopisa, arhiviranje podataka, itd.).

Ostalo: (ovaj dio obavljanja posla uključuje rad logističke potpore):

(praćenje skladišta gotove robe i ambalaže, unos primki i raznih izdatnica iz skladišta, dnevna, tjedna, inventura skladišta, organizacija transporta , itd.).

Ostalo (ovaj dio uključuje podršku Marketingu i Komercijali):

(osmišljavanje reklama, terenska potpora komercijalistima za organiziranje party-a, potpora KeyAccount predstavnicima, osmišljavanje prodajne strategije, uključujući i edukaciju prodajnog osoblja, itd.)

 

Uniline d.o.o. Ivana Gundulića bb, Grude, BiH

Financijski knjigovođa

Vođenje poslovnih knjiga za klijente, PDV administracija, knjiženje faktura, saldo conti,

tjedni, mjesečni obračuni, kontrola izdavanja faktura.

 

Jelavić Benz d.o.o. Ljubuški, BiH

Asistent generalnom direktoru

Zadužena za nadgledanje poslovanja, posebno osmišljavanje prodajne mreže, privlačenje strategije novih proizvoda i kupaca, značajan rezultat u naporu reorganizacije djelatnika, kontakti sa kupcima i dobavljačima, poboljšanje kanala informatičkih prilagodbi, kontrola računovodstva i poslovanja u sektoru prodavača, strategije edukacije djelatnika.

 

Djelatnost poljoprivrede „MILA“ Donji Mamići, Grude, BiH

Projektni menadžer

Poslovi su vezani za zaduženost za nadgledanje ostvarenja projekta, termina, troškova te njihovo preklapanje sa definiranim ciljevima. Naime kako je riječ o socijalnom poduzetništvu, važnu ulogu na ovom mjestu ima i podjela određenih zadaća projekta određenim članovima grupe, pravo glasa pri planiranju praznika i odsutnosti članova, daljnje obrazovanje i informiranje grupe s obzirom na cilj projekta, rješavanje konflikata unutar grupe, jačanje osjećaja tima i motivacije grupe, oblikovanje

kreativne klime. Sastavljanje strukturalne organizacije, sastavljanje plana izrade

projekta, raspoređivanje zaduženja, koordinacija izvršenja zadataka, kontrola rezultata rada i izvršavanja projekta, ispravljanje  nepravilnosti u toku izvršenja projekta, planiranje budžeta projekta.

 

Udruženje za podršku pozitivnim procesima napretka u BiH „Pravi Put

Predsjednica Udruge

Kao predsjednica udruge dužnosti i odgovornosti su mi da zastupam i predstavljam udrugu u pravnom prometu, provodim politiku u druge odluke koje je donijela skupština, da sam naredbodavac u izvršenju financijskog plana, vodim poslove i donosim odluke u okviru programa rada i planova razvoja Udruge, određujem izvedbene planove i radne zadatke, odgovorna za zakonitost i poslovanja Udruge, pripremam i predlažem donošenje svih akata iz nadležnosti Skupštine udruge, pratim realizaciju financijskog plana Udruge, raspolažem imovinom udruge,

Izvršavam odluke Skupštine, donosim pravilnik o disciplinskoj odgovornosti, te ostalo.

 

Obrazovanje: Strojarski inženjer

Vještine:  Sposobnost prilagođavanja promjenama, efikasnost, samomotivacija, rješavanje problema, znanje tehnologije, timski rad, sposobnost vođenja, interpersonalne i komunikacijske vještine, osobni razvoj.

Interesovanja: hortikultura, crtanje pijeskom, spašavanje životinja, planinarenje, poljoprivreda, čitanje, filantropija, arhitektura, volontiranje, pisanje, putovanja.

Kontakt podaci:

zana.alpeza@gmail.com

www.linkedin.com/in/zana-alpeza-06b4b63

Komentari