Violeta Mrkaljević

Violeta Mrkaljević, Bijeljina

Liderke Foruma za razvoj

 

Rezime:  Rođena u Tuzli 18.01.1991., godine, odrasla u Bijeljini, zaposlena u Udruženju za razvoj i edukaciju mladih „Siguran korak“, kao koordinatorica na projektima. Teme rada i interesovanja: ljudska prava, ženska prava, osnaživanje žena, borba protiv diskriminacije.

Iskustvo: 

Nakon završetka studija volontirala od 2015. do kraja 2016. godine u UG „Otaharin“ (Volontiranje u Dnevnom centru za djecu koja žive ili rade na ulici ili su u riziku da to postanu; održavanje radionica sa djecom i pisanje izvještaja za svaku radionicu; vođenje evidencije svih dolazaka i odlazaka iz Dnevnog centra. Od 2018. godine pridružuje se Udruženju za razvoj i edukaciju mladih „Siguran korak“, prvo kao volonterka i aktivistkinja, a zatim kao zaposlena u udruženju, na poziciji projekt asistentice, a zatim koordinatorice na projektima.

Obrazovanje: Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina, smjer Finansije, bankarstvo i osiguranje (2010-2014. godine).

Vještine: Aktivno poznavanje i korišćenje engleskog jezika (napredni nivo), poznavanje osnova njemačkog jezika; komunikacijske vještine; rad na računaru (Word, Excel, PowerPoint, Canva, slijepo kucanje, aktivno korišćenje interneta i mejla, osnove uređivanja videa, aktivno korišćenje skenera, štampača i fotokopir aparata).

Interesovanja: Sticanje novih znanja i vještina na temu vođenja projekata i finansija, ženskih prava, borbe protiv nasilja i diskriminacije, kao i na temu digitalnog marketinga i promocije na društvenim mrežama. Politika i žensko liderstvo u pravom smislu te riječi (da se žene zaista pitaju u politici, a ne da budu statistika). Religija.

 

Kontakt podaci: 

violeta.sigurankorak@gmail.com

Komentari