Vildana Džekman

Vildana Džekman, Sarajevo

Liderke Foruma za razvoj

 

Rezime:  Vildana Džekman dugogodišnja je aktivistkinja, feministkinja i borkinja za ženska ljudska prava. Magistrirala je međunarodno pravo na Pravnom fakultetu Univerzitetu u Sarajevu 2021. godine. Više od deset godina prisutna  je u aktivizmu u organizacijama civilnog društva. Jedna je od pokretačica brojnih inicijativa u domenu rodne ravnopravnosti koje i danas egzistiraju. Piše i pisanje smatra dijelom društvene odgovornosti i očuvanja ženske feminističko - aktivističke h(i)storije. U privatnom životu živi  aktivizam i radi yogu gdje god ima priliku za to. Vildana Džekman, Mag.prava autorica je objavljene aktivističke zbirke: "Putovanje kroz aktivizam..." koja se može čitati i preuzeti pro bono na ovom linku.

Iskustvo: 

Svoje prve radne korake započela sam u Fondaciji CURE, te kroz svoj desetogodišnji  rad surađivala s raznim ženskim i feminističkim grupama. Posebno bilježim iskustvo praćenja zakonske regulative u oblasti ženskih  prava, zagovaranja za rodnu ravnopravnost, odnosa medija i ženskih grupa te polje izgradnje mira,. Kroz PR poslove surađujem s predstavnicima/ama medija u Bosni i Hercegovini, a radila sam na pravnoj podršci novinarima/kama.

*Svoju veliku aktivističku pobjedu bilježim kroz Iniciranje  donošenja Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom na nivou FBiH koji je donesen 2018.e godine i to nakon osam godina teške zagovaračke  borbe.  Dvije godine bila sam na poziciji aktivne članice Komisije za biomedicinski potpomognutu oplodnju pri Federalnom ministarstvu zdravstva, gdje sam uspostavila plan rada i kreirala sve dokumente neophodne za rad navedenog tijela.

*Obnašala sam predsjedničku poziciju Upravnog odbora Mreže za izgradnju mira gdje sam inicirala registraciju Mreže u udruženje koja i danas uspješno radi i postoji. Radila sam aktivno na izradi  Lokalnih akcionih planova za ženska udruženja, među kojima su: Udruženje „Pašinke“ iz Zavidovića i Udruženje žena „Romkinja“ iz Bijeljine u 2020. godini, te Udruženje žena Romkinja „Bolja Budućnost“ Tuzla 2022. 

*Jedna sam od pokretačica Inicijative „Građanke za ustavne promjene“ 2014. godine u okviru koje sam bila jedna od kreatorki Platforme ženskih prioriteta s rodnim amandmanima na Ustav BiH. Bila sam jedna od autorica rodnih amandmana na Ustav FBiH koji se danas nalaze u parlamentarnoj proceduri.

*Uža specijalnost su mi pisanje međunarodnih izvještaja prema međunarodnim tijelima o primjeni međunarodnih ratificiranih konvencija (CEDAW Komitet, Grevio Komitet, EU i dr.), kao i autorskih tekstova i zagovaračkih dokumenata.

U toku svog rada doprinijela sam nastanku više od 28 stručnih radova, tekstova, publikacija i autorskih djela.  Sekcija Uspješne priče redovno pišem tekstove o uspješnim mirovnim aktivistkinjama  za stranicu Snaga lokalnog Mreže za izgradnju mira te na taj način doprinosim očuvanju ženske (mirovne) historije. Nagrađivana sam pet puta za autorske tekstove, a priča o mojim počecima u domenu ženskih aktivističkih borbi zabilježena je u katalogu Mir s ženskim licem zajedno s još 20 ženskih ispovijesti.

Obrazovanje:  Magistrica prava na Pravnom fakultetu Univerzitetu u Sarajevu, 2021. Bakalaureat/Bachelor prava na Pravnom fakultetu Univerzitetu u Sarajevu, 2011.

Vještine: Komunikativnost, liderstvo, timski duh, odgovornost, preciznost i sposobnost za detalje i aktivan rad pod pritiskom, strategičarka i taktičarka. Brzo učim i rado bodrim timski duh do ostvarenja zadatih ciljeva i gotovo uvijek u feminističkom duhu.

Interesovanja: Produbljivanje spoznaja teoretskog kritičkog propitivanja feminizma, ženskih ljudskih prava kao i segmenti kreiranja strateških planova realizacije programa u domenu rodne ravnopravnosti.

 

Kontakt podaci: 

vildana.dzekman@gmail.com

www.linkedin.com/in/vildanadzekman

Komentari