Umihana Krličević Omerović

Umihana Krličević Omerović, Tešanj

Liderka Foruma za razvoj

 

Rezime:  Po zanimanju Magistrica komunikologije, usmjerenje Poslovno komuniciranje. Trenutno zaposlena u Općini Doboj Jug na poziciji Savjetnice za upravljanje lokalnim razvojem i saradnju sa donatorima. Osnivačica Agencije za marketing i PR „Conversa“. Objavila dvije zbirke poezije „Ozbiljni razgovori“ (2020., Lijepa riječ, Tuzla, BiH) i „Rastavljanje na faktore“ (2023., JU Ratkovićeve večeri poezije, Bijelo Polje, Crna Gora). Organizatorica nekoliko seminara / radionica na teme: Poslovna komunikacija, Vještine javnog nastupa i Marketing i PR na društvenim mrežama. Zainteresirana sam za rodnu ravnopravnost i općenito jednaka prava ljudi u društvu. Motivišu me ljudi i energija koju sa sobom nose.

Iskustvo: 

 1. Praksa u PRESS Službi Predsjedništva BiH (april – juni 2009.)
 2. Volonter - Udruženje poslodavaca Doboj Jug (oktobar 2009. – oktobar 2010.)
 3. Savjetnica za upravljanje lokalnim razvojem Općina Doboj Jug (oktobar 2010.- oktobar 2014.)
 4. One-stop shop officer Agencija za razvoj Tešanj (novembar 2015. – januar 2017.)
 5. Savjetnica za upravljanje lokalnim razvojem Općina Doboj Jug (februar 2017.- traje)
 6. Suosnivačica i PR manager Udruženje za kulturu Kontrast (august 2019. – decembar 2022.)
 7. Osnivačica Agencija za marketing i PR (august 2022.- traje)

Obrazovanje: 

 1. VSS: Bachelor poslovnog komuniciranja, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevo (2005.- 2009.)
 2. Master: Magistrica poslovnog komuniciranja, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevo (2009.- 2011.)

Certifikati:

 1. Bulding Capacity for Rural Development (UK Government), 2009.
 2. Cross Border Institution Building (cbib), 2010.
 3. Integrirano planiranje lokalnog razvoja (UNDP), 2011.
 4. Izrada strateških dokumenata u FBiH (UNDP), 2011.
 5. Lokaliziranje gendera u FBiH (SNV), 2011.
 6. Project Cycle Management (EURELSMED), 2011.
 7. Standardizovana metodologija za planiranje lokalnog razvoja – Modul za trenere (UNDP), 2011.
 8. Od ideje do uspješnog projekta (EURHO Consulting), 2017.
 9. Primjena javno-privatnog partnerstva (Ministartsvo za privredu ZDK), 2018.
 10. Razvojno planiranje i upravljanje razvojem u FBiH (ADS FBiH), 2019.

 

Vještine: Engleski jezik (Certifikat: Cambrige UP English). Rad na računaru (Word, Excel, PowerPoint, upravljanje društvenim mrežama).

Interesovanja: Rodna ravnopravnost. Društvene mreže i njihova adekvatna primjena u javnom sektoru u BiH.

 

Konktakt podaci:

k.o.umihana@gmail.com

Komentari