Svjetlana Zamboni

Svjetlana Zamboni, Maglaj

Liderka Foruma za razvoj

 

Rezime:  Svjetlana Zamboni, direktorica JU Centar za socijalni rad Maglaj
Predsjedavajuća Općinskog vijeća Maglaj Predsjednica Mreže vijećnica i odbornica BiH. Svjetlana je rođena 1972. godine u Maglaju. Nakon završene osnovne škole, nastavlja školovanje u tuzlanskoj gimnaziji „Meša Selimović“ a potom studij na Pedagoškoj akademiji Banja Luka i Fakultet humanističkih nauka, odsjek za engleski jezik i književnost na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru. Život u različitim sredinama, mnoštvo različitih ljudi i običaja zauvijek je utkalo bosanskohercegovačku raznolikost u njenu ličnost i odredilo i političko djelovanje. Borba za ljudska prava, jednakopravnost svih građana postali su kompas i pravac dubokog uvjerenja da  zagarantovana ljudska prava moraju biti dostupna svima. Svjetlana je 'ambasadorica' gender politike koja svojim djelovanjem čini promjene glede bolje zastupljenosti žena u politici i pruža nesebičnu podršku ženama i kroz svoj profesionalni angažman. Osnaživanje žena-žrtava nasilja, ostat će zauvijek misija koju će provoditi u svom djelovanju na privatnom i profesionalnom planu.

Iskustvo: 

 • Direktorica JU Centar za socijalni rad Maglaj – trenutno
 • Predsjedavajuća Općinskog vijeća Maglaj 2020-2024. (SDP BIH)
 • Direktorica JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj
 • Predsjednica Mreže vijećnica i odbornica Bosne i Hercegovine 2023-2024.
 • Predsjedavajuća Općinskog vijeća Maglaj 2016-2020. (SDP BIH)
 • Vijećnica Općinskog vijeća Maglaj 2012-2016. (SDP BIH)
 • Profesorica engleskog jezika i književnosti
 • Nastavnik savjetnik, engleski jezik i književnost
 • Direktorica ElpromZamboni d.o.o. Maglaj, menadžerski angažman
 • Certificirana trenerica Atlanske inicijative u BiH, Centar za sigurnosna i pravna istraživanja, za prevenciju radikalizacije, nasilnog ekstremizma i terorizma
 • Certificirana trenerica od strane OSCE-a i Ministarstva obrazovanja, kulture i sporta ZDK za školske odbore sa akcentom na oblasti zakonodavstva, komunikacije i timskog rada. Nosilac i realizator projekta edukacije članova školskih odbora na prostoru Zeničko-dobojskog kantona
 • Vlasnica i voditeljica Centra za edukaciju stranih jezika „Let’s Talk“ Maglaj-Odabir, planiranje, animiranje i realizacija kurseva stranih jezika
 • Prevoditeljica za engleski jezik za međunarodne mirovne snage – SFOR/IFOR, JCO teams

Obrazovanje: 

1999-2003.       Univerzitet  „Džemal Bijedić“ u Mostaru

                        Fakultet  humanističkih nauka

                        Odsjek: Engleski jezik i književnost

                        VSS – Profesorica Engleskog jezika i književnosti

1996-1998.      Univerzitet u Sarajevu

                       Pedagoška akademija u Zenici

                         /nastavak obrazovanja sa Pedagoške akademije u Banja Luci prekinuto

                         ratnim dešavanjima u BiH 1992-1995/

                         Odsjek: Razredna nastava

                         VŠS – Nastavnica razredne nastave

1990-1992.     Pedagoška akademija u Banja Luci

                       Odsjek: Razredna nastava /prekinuto na II godini zbog ratnih dešavanja

                       u BiH/

1986-1990.     Gimnazija „Meša Selimović“ u Tuzli

                        SSS – saradnica prevodioca

Vještine: Izražene komunikacijske sposobnosti, društvena i otvorena, elokventna i odmjerena, edukovana i osposobljena za timski rad sa izraženom sposobnošću lidera. Izražajne organizacijske osobine. Odličan inicijator, organizator i koordinator. Ambiciozna ali i odgovorna, lider i nosilac velikog broja aktivnosti i projekata. Borkinja za rodnu ravnopravnost i prava LGBTI osoba.

SOFTVERSKA STRUČNOST

MS, Auto CAD, Auto CAD – Architecture, Archi CAD, Revit, Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator

 

Interesovanja: Motocikli i adrenalinski sportovi.

 

Konktakt podaci:

svjetlana.zamboni@yahoo.com

Komentari