Svetlana Vuković

Svetlana Vuković,  Rudo

Liderke Foruma za razvoj

 

Rezime:  Imam 58 godina i majka sam dvoje djece. Tekstilna inženjerka koji se zvanično nikada nije bavila svojim pozivom i Izvršna direktorica Centra za odgovornu demokratiju COD Luna od 2009. godine. Moj izbor je bio da ostanem ovdje  i da pokušam da popravim kvalitet života nama koji smo ostali da živimo u Rudom u Bosni i Hercegovini. Odlučila sam se za nevladin sektor jer kroz njega mogu da se izrazim i pomognem uviđanju nekih životnih prilika koji se kroz Biznis ili Javni sektor ne vide. Moj moto je : „Budi promjena koju želiš da vidiš“

Iskustvo: 

Bila sam Titov pionir i omladinka,  već tada sam aktivno bila uključena u omladinski rad i vodila Omladinsku organizaciju u svom selu, Pionirski odred i učestvovala Radnim akcijama kako lokalnim tako i ORA Kolubara. Svoje volontersko angažovanje sam nastavila i tokom studija te sam bila u Studentskom parlamentu, članica KUDA Španac i članica Studentske zadruge preko koje sam i imala prvi radni angažman kao Propagandista u Podravkinom predstavništvu u Beogradu. Kao Propagandista sam radila i po završetku fakulteta sve do povratka u Priboj zbog pokretanja privatnog biznisa sa najboljim drugom. U međuvremenu se zaratilo i posao je prekinut. Udala sam se, rodila kćerku i sina i pokrenula sopstveni ugostiteljski objekt koji sam vodila 10 godina. Za sve te godine sam se uključivala u humanitarne i lokalne akcije za poboljšanje kvaliteta života mojih komšija i mene. Počela sam da radim u opštinskoj Razvojnoj agenciji Rudo kao Menadžer za saradnju sa malim i srednjim preduzećima i tada sam otkrila nevladin sektor i priključila se Luni kao aktivistkinja, a kasnije kao Izvršna direktorica. Kroz svoj rad  u COD Luna sam implementirala veliki broj projekata i većina njih se odnosi na poboljšanje usluga, kvaliteta života u lokalnoj zajednici za djecu, mlade, žene i građane kako opštine Rudo tako i šire: Jačanje civilnog sektora, osnaživanje žena, podrška kulturi, zaštita dječjih prava, podrška porodicama , razvoj i osnaživanje omladinskog sektora i povećanje nivoa informisanosti mladih, ekonomsko osnaživanje žena, podrška razvoju biznisa,  edukacija stanovništva, prevencija korupcije, institucionalno rješenje borbe protiv korupcije, nezavisno posmatranje izbora.

Posebno sam ponosna jer smo uspjele pokrenuti žensku zadrugu OPŽZ „Kreativna vizija“ u kojoj sam jedna od 5 osnivačica, koja je prije nekoliko dana dobila status Društvenog preduzeća.

Obrazovanje: Osnovnu školu sam završila u opštini Rudo OŠ „22.decembar“ Mioče.

Srednju školu sam završila u Priboju, Prirodno tehnički smjer Tehničar za mikrobiologiju.

Višu školu za tekstil i dizajn Beograd, hemijski smjer „Tekstilni inženjer“.

Tehnološki fakultet Beograd, apsolvent.

Visoka poslovna škola Beograd, apsolvent.

Kursevi: fotografije, slikarstva, web i grafičkog dizajna, engleski jezik,

Neformalne edukacije: Upravljanje Projektnim ciklusom, Mirovna akademija, Politička škola Savjeta Evrope, Trening za trenere, Poslovna akademija, Akademija turizma, Kulinarska radionica, Kurs fotografije ,Kurs iz markacije.

Vještine: Govorim ruski jezik, početni nivo engleskog jezika, dobro snalaženje na računaru, amaterski slikam, amaterski se bavim fotografijom, planinarim.

 

Interesovanja: Voljela bih više da se bavim psihološkom podrškom mladima i ženama.

 

Kontakt podaci: 

vukovic.svetlana64@gmail.com

Komentari