Sehija Dedović

Sehija Dedović, Sarajevo

Liderke Foruma za razvoj

 

Rezime: Diplomirani je teolog (Amman, 1988.) i magistra političkih nauka/međunarodni odnosi (Sarajevo, 2011.). Prošla je procesa usavršavanja iz cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih te oblasti menadžmenta, ljudskih prava, ženskih ljudskih prava i demokratije. Posebno istaknute oblasti i diplome koje posjeduje su Strateško planiranje i menadžment sa Malezijskog univerziteta za tehničku pomoć i razmjenu (Malezija, 2008.), Diploma iz aktivističkog djelovanja i rada u civilnom sektoru (Kuvajt, 2004.), diploma iz NLP programa, diploma iz Menadžmenta u obrazovanju i druge. Čest je učesnik i predavač na seminarima i treninzima iz oblasti komunikacija, ženskih prava, ljudskih prava, uloge nevladinog sektora i FBO organizacija, međureligijskog dijaloga i dr. Izlagala je na regionalnim i međunarodnim konferencijama o ženi, religiji, civilnom društvu i ljudskim pravima u New Yorku, Londonu, Sarajevu, Rimu, Beču, Skoplju, Briselu, Kazanu, Istanbulu, Kuvajtu i Jakarti.

Iskustvo: 

Osnivačica je i predsjednica Centra za edukaciju i istraživanje „Nahla“ osnovanog 2000. godine u Sarajevu na čijem čelu je do danas. Ova uspješna organizacija posvećena je stvaranju kvalitetnijih uslova života i osnaživanja žene kroz proces obrazovanja i svih drugih oblika podrške ženi kroz mentorisanje, umrežavanje, osnaživanje, zapošljavanje, podizanje svijesti o pravima i dr. U svom profesionalnom radnom iskustvu ima humanitarni rad, rad u školi kao nastavnica arapskog jezika, trenerica i predavač na programima za mlade, suvlasnica i voditeljica turističke agencije i direktorica firme Dar d.o.o. Pisala je za različite naučne časopise, bila urednica i/ili autorica i koautorica više publikacija na bosanskom jeziku te prevodila sa arapskog na bosanski jezik.

Vještine: Profesionalno poznaje arapski i engleski, a služi se turskim jezikom. Posjeduje napredni nivo poznavanja rada na računaru (MS Office).

Interesovanja: Obrazovanje odraslih, ženska prava,  religija u izgradnji mira, teologija, gender politike, međunarodni odnosi, društveni aktivizam i aktivizam mladih, nevladin sektor, civilno društvo, strateški menadžment, menadžment, komunikacija.

Kontakt podaci: 

sehija@nahla.ba

linkedin.com/in/sehija-dedovic-b245459

Komentari