Sanja Alatović

Sanja Alatović, Brčko

Liderke Foruma za razvoj

 

Rezime:  Zovem se Sanja Alatović i zaposlena sam na radnom mjestu Pomoćnik koordinatora za politička i civilna pitanja u Kancelariji koordinatora Brčko distrikta BiH pri Savjetu ministara BiH. Zadužena sam za uspostavljanje saradnje i koordinaciju Brčko distrikta BiH sa institucijama BiH, međunarodnim organizacijama i ambasadama u cilju osiguravanja da se interesi Distrikta kao specifične lokalne zajednice priznaju i štite. Usko sarađujem sa svim relevantnim institucijama i organizacijama u oblasti strateškog planiranja, evropskih integracija i civilnih pitanja.     

Iskustvo: 

Moja sadašnja pozicija usko je vezana na kreiranje politika u sferama ekonomskog i političkog života koje će omogućiti i ubrzati rast i razvoj Brčko distrikta BiH i Bosne i Hercegovine u kontekstu evropskih integracija. Učestvujem u radu velikog broja radnih grupa koje se bave kreiranjem i zagovaranjem javnih politika koje pomažu položaj žena, jednake mogućnosti za sve i poboljšanje životnog standarda svih građana u BiH.   

Obrazovanje: Trenutno pohađam doktorske studije na Univerzitetu u Banjoj Luci u oblasti međunarodne ekonomije, dok sam 2006. godine odbranila magistarsku tezu „Vašingtonski konsenzus i Bosna i Hercegovina“ na postdiplomskom studiju organizovanom od strane Evropske unije, Univerziteta u Bolonji i Londonske škole ekonomije (LSE) i Univerziteta u Banjoj Luci. Na Univerzitetu u Beogradu 1996. godine završila sam Fakultet organizacionih nauka i stekla zvanje dipl. ing. za menadžment.      

Vještine:

  1. Jedna od dobitnica prestižne nagrade „Najuspješnije žene u BiH u 2003. godini“ organizovane od strane Žena 21
  2. Članica „Generacija BiH za Evropu“ – inicijativa Specijalnog EU predstavnika u BiH koja je okupila 100 uspješnih mladih profesionalaca iz različitih sektora iz cijele BiH sa ciljem promocije socijalnog dijaloga o svim ključnim aspektima pozicije BiH u evropskim integracijama
  3. Članica brojnih savjetodavnih odbora koji za cilj imaju promociju ženskog preduzetništva, civilnog društva i jačanja kapaciteta mladih
  4. Član SDG Vijeća u BiH ispred Brčko distrikta BiH (Ciljevi održivog razvoja u skladu sa Agendom 2030)

Interesovanja: Učestvovala u velikom broju domaćih i međunarodnih konferencija, seminara i treninga; Sviram klavir, uživam u zimskim sportovima, volim putovanja i upoznavanje različitih kultura.

 

Kontakt podaci: 

sanja.alatovic@savjetministara.gov.ba

sanja.alatovic@gmail.com

Komentari