Sanela Čičić

Sanela Čičić, Sarajevo

Liderka Foruma za razvoj

 

Rezime:  Menadžerica projekta orijentirana na rezultate sa velikim iskustvom u rukovođenju u NVO sektoru i javnoj upravi. Politička savjetnica i certificirana interna revizorka, sa iskustvom u procjeni projekata, evaluaciji i monitoringu grantova. Dokazano iskustvo u vođenju i upravljanju projektima u političkim kampanjama, socijalnoj politici i politici zapošljavanja, zelenim politikama (fokus na klimatske promjene), evropskim integracijama, vladavini prava, obrazovanju odraslih i jačanju organizacija civilnog društva. Stručnost u poboljšanju poslovnih procesa, identifikaciji relevantnih sudionika i uspostavljanju partnerstava. Specijalizirana za povezivanje sa donosiocima odluka na svim nivoima vlasti u BiH.

 

Iskustvo: 

Više od deset godina radnog iskustva koje uključuje rad u privatnom sektoru, javnoj upravi i nevladinom sektoru. dugogodišnja saradnja sa međunarodnim organizacijama i domaćim vlastima.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo, BiH 

Savjetnica premijera, juni 2023.

Praćenje stanja u oblastima evropskih integracija, vladavine prava, zelenih politika i civilnog društva

Predlaganje načina poboljšanja stanja u navedenim, ali i drugim društvenim oblastima

Koordinacija aktivnosti sa resornim ministarstvima

Koordinacija aktivnosti sa predstavnicima ambasada i međunarodnih organizacija 

Mreža progresivnih inicijativa, Sarajevo, BiH

NVO specijalizovana za rad sa zvaničnicima o zaštiti životne sredine i klimatskim promjenama

Izvršna direktorica, juni 2020. - juni 2023.

Uspostavila partnerstvo sa više od 70 zastupnika/ca kroz projektne aktivnosti

Koncipirala i organizirala šest događaja na visokom nivou za UNDP, osiguravajući prisustvo državnih zvaničnika/ca

Kreirala i nadgledala realizaciju 5 edukativnih programa za više od 80 zastupnika/ca, vijećnika/ca, mladih političkih aktivista/kinja i državnih službenika/ca

Inicirala i ostvarila uključivanje predstavnika NVO u Ekspertni tim za praćenje aktivnosti odlaganja radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska Gora

Centar za promociju civilnog društva, Sarajevo, BiH  

NVO koja se bavi jačanjem civilnog društva u Bosni i Hercegovini od 1996. godine

Projektna menadžerica       mart 2022. – novembar 2022.

Povećala broj učesnika/ca u komercijalnom programu obrazovanja odraslih za 200%

Uspostavila partnerstvo sa osam državnih institucija i osigurano uključivanje u konsultacije o sadržaju državnog akcionog plana za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

Vršila monitoring grantova i pružala podršku osam korisnika grantova iz BiH i Srbije

Vodila kampanju koja je rezultirala sa 11.300 članova Facebook grupe "Ja sadim, a ti?"

Perspektiva plus i Mebius film d.o.o. Sarajevo, BiH         

NVO koja radi sa mladima i ima producentsku kuću kao partnera

Koordinatorica projekta      oktobar 2020. – oktobar 2021.

Koordinirala četiri projekta, od kojih je jedan emisija Perspektiva, emitovana na 30+ TV stanica u regionu

Organizirala snimanje u zemlji i inostranstvu, uključujući logistiku, učesnike, filmsku ekipu i voditelje

Osigurala potpuno i blagovremeno izvještavanje donatora, kao i isporuke prema ugovorima o uslugama

Federalni zavod za zapošljavanje, Sarajevo, BIH            

Stručna saradnica na projektu, juni 2020. – oktobar 2020.

Upravljala programom sufinansiranja zapošljavanja u iznosu većem od 1 milion KM

Šefica Kabineta direktora, januar 2018. – juni 2020.

Rukovodila svim poslovima iz djelokruga Kabineta i timom od 3 osobe

Osiguravala ispunjenje zaključaka Kolegija, Upravnog odbora i koordinacionog tijela između kantonalnih službi za zapošljavanje

Koordinirala i učestvovala u izradi internih dokumenata kao što su mapa poslovnih procesa, finansijsko upravljanje i kontrola, plan integriteta, godišnji i trogodišnji planovi rada, finansijski planovi, kao i izvještaji o radu za Vladu i Parlament FBiH

Stručna saradnica za statistiku    Novembar 2017. – Januar 2018.

Vodila bazu podataka izdatih radnih dozvola za strance

Osiguravala razmjenu podataka sa zemljama sa kojima BiH ima potpisane sporazume o socijalnom osiguranju

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Sarajevo, BiH          

Savjetnica ministra Novembar 2015. – oktobar 2017.

Osigurala potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Vlade FBiH i međuvladine organizacije pridružene UN-u, zatim imenovana za nacionalnog oficira za vezu koji izvještava o socijalnoj politici

Učestvovala u reorganizaciji poslova državnih službenika, doprinijela izradi više od sedam zakona i raspodjeli više od 3,5 miliona KM grant sredstava.

Učestvovala u nadzoru nad radom pet institucija u nadležnosti ministarstava i osiguranju da njihov rad bude u skladu sa zakonom

Savez za bolju budućnost BiH, Politička stranka u BiH

Sekretarka Kluba zastupnika, Parlament FBiH i Parlamentarna skupština BiH              

Juni 2012. – novembar 2015.

Rukovodila kampanjom na lokalnim izborima kao predsjednica Foruma mladih, što je rezultiralo da su četiri člana Foruma mladih izabrana za vijećnike/ce od osam mandata koje je stranka osvojila

Osmislila i koordinirala kampanje od vrata do vrata za Opće izbore 2014. godine, čime je osiguran najbolji rezultat od osnivanja stranke do danas (državni nivo - 4 poslanika, nivo Federacije - 16 poslanika, kantonalni nivo - 36 poslanika)

Savjetovala poslanike i generalnog sekretara stranke o pitanjima od društvenog značaja i mogućim poboljšanjima zakonskog okvira

Digital Technologies & Innovations d.o.o. Sarajevo, BiH, Privatna kompanija za prodaju satelitske, kablovske i IPTV opreme

Glavna i odgovorna urednica i menadžerica prodaje, Septembar 2010. – juni 2012

Učestvovala u pokretanju medijskog portala koji je osvojio WebAward.Me 2011 kao najbolja web stranica u kategoriji medija

Učestvovala u uspostavi predstavništva multinacionalne tehnološke kompanije Corning za prodaju konektora i prateće optičke opreme.

Obrazovanje: Bachelor socijalnog rada i magistrica politologije, usmjerenje međunarodni odnosi i diplomatija.

Vještine: upravljanje projektima, strateško planiranje, zagovaranje, uspostava internih kontrola, upravljanje rizicima, konsalting, izgradnja organizacija.

Interesovanja: Društveni angažman u oblasti zaštite okoliša, putovanja, crossfit.

 

Konktakt podaci:

cicic.sanela@gmail.com

Komentari