Samra Gabeljić

Samra Gabeljić, Tuzla

Liderke Foruma za razvoj

 

Rezime:  Po zanimanju sam magistrica društvenih nauka iz područja ekonomije.

Iskustvo: 

Zaposlena u „JP BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo, Centar pošta Tuzla. Od 20.07.2003.-02.07.2021. stručni saradnik u Službi za ekonomsko-finansijske poslove u Centru pošta Tuzla. Od 02.07.2021. do danas šef Službe za ekonomsko-finansijske poslove u Centru pošta Tuzla. Ugovor sa Visokom školom za finansije i računovodstvo „Finra“ o angažovanju u izvođenju vježbi u zimskom semestru prvog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020 godini na nastavnom predmetu Strateški menadžment (30.09.2019.-14.01.2020. vježbe). Od 2017.-2020. godine predsjednica Foruma žena OO SDP BiH Banovići i članica OO SDP BiH Banovići. Projekat koji je realizovao FOŽ OO SDP BiH Banovići jeste lokalna akcija: "Zašto žene trebaju biti ravnopravne", Banovići 14.10.2017. a na osnovu poziva za dodjelu sredstava Foruma lijeve inicijative, uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme. Na Općim izborima 2018. godine bila kandidatkinja na listi za Parlament FBiH. Od 25.01.2021. godine do danas članica Savjeta za organizaciono statutarna pitanja i razvoj KO SDP BiH Tuzla. Članica Udruženja „BH novinari“ od 30.06.2022. godine, te Udruženja „Ujedinjene žene“ od 27.04.2022. godine. Završene edukacije, seminari, treninzi, prisustvo konferencijama, forumima i festivalima.

KONFERENCIJE:

 • „Međunarodna konferencija o budućnosti Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, sa fokusom na koristi evropskih integracija za žene i ženska prava“, Akademija ženskog liderstva, 13.-14. decembar 2019. godine, Beograd.
 • Regionalna Konferencija na temu ''Osnaživanje uloge žena u promociji mira, saradnje i povezivanja na Zapadnom Balkanu'', 27.-30. maj 2021. godine, Herceg Novi.
 • Konferencija “Politička pismenost mladih u BiH”, Akademija za žene, 02.02.2022. godine, Sarajevo.

SEMINARI, EDUKACIJE, TRENINZI, FORUMI:

 1. „Žensko liderstvo“, Forum lijeve inicijative uz podršku Westminister fondacije Laburističke partije Velike Britanije, 8.12. -10.12.2017. godine, Sarajevo.
 2. „Socijaldemokratska Akademija rodne ravnopravnosti“, Forum lijeve inicijative:
  • „Demokratski procesi i položaj žena“ i II modul „Institucionalni i zakonski okvir za rodnu ravnopravnost“, 12.04.-14.04.2019. godine, Zenica.
  • „Uloga i uticaj žena na politički dijalog“, 24.05.-26.05.2019. godine, Sarajevo.
  • „Žene, mir i sigurnost te političke vještine“, 05.10.- 06.10.2019. godine u hotelu "Kupres" u Kupresu.
 1. „Edukacija o političkom liderstvu žena i razvoju lokalne demokratije u Bosni i Hercegovini - edukacijski program „Više od kvote““, Westminster fondacija za demokratiju:
  • I modul - „Lokalne zajednice za 21. vijek“, 10.05.-11.05.2019. godine, Sarajevo.
  • II modul - „Liderstvo u službi drugih“, 07.06.-08.06.2019. godine, Banja Luka.
  • III modul - „Umijeće uvjeravanja: ethos-pathos-logos”, 28.06.-29.06.2019. godine, Međugorje.
 1. „Program mentorstva za žene“, Političko osnaživanje žena, Forum lijeve inicijative,
  • I trening - 22.09.2019. godine, Sarajevo,
  • II trening - 06.12.- 07.12.2019. godine, Trebević.
 1. WFD mentoring program „Više od kvote“:
  • I radionica, 14. septembar 2019. godine, Sarajevo,
  • II radionica, 09. novembar 2019. godine, Sarajevo
 1. „Socijaldemokratska regionalna Akademija Ženskog Liderstva“, 23.10-27.10.2019. godine, Ruma-Borkovac, na kojoj je potpisivana Deklaracija Regionalne socijaldemokratske akademije ženskog liderstva Socijaldemokratkinja Zapadnog Balkana za Evropsku uniju.
 2. „Integritet političke partije ― Zašto je bitan i kako ga jačati?“, Forum lijeve inicijative, 17.01.-18.01.2020., Sarajevo.
 3. „Povrat demokratije“, Forum lijeve inicijative, 06.11.–08.11.2020. godine, Jahorina.
 4. „Akademija za žene“
  • I modul - „Žene za žene - solidarnošću do promjena“, 09.04.-11.04.2021. godine, Sarajevo.
  • II modul - „Medijska kultura – kako političarke i biračice mogu da grade mostove i koriste medije“, 23.04.-25.04.2021. godine, Sarajevo.
 1. „Alumni program socijaldemokratskih akademija“, Forum lijeve inicijative, 16.07.-18.07.2021. godine, Jahorina.
 2. „Jačanje političkih kompetencija“, Ženski forum za razvoj, 27.10.-29.10.2021. godine, Sarajevo.
 3. „Planiranje i finansiranje kampanje“, Ženski forum za razvoj, 10.11.-12.11.2021. godine, Banja Luka.
 4. „Socijaldemokratski forum - Budućnost zelenih gradova u Bosni i Hercegovini“, Forum lijeve inicijative, 13.11.2021. godine, Sarajevo.
 5. "Karijerni razvoj i lično brendiranje", Westminster fondacija za demokratiju, 29.01.-30.01.2022. godine, Tarčin, Sarajevo.
 6. „Mentoring program-političko osnaživanje žena 2022“, Forum lijeve inicijative u saradnji s Friedrich Ebert Stiftung Fondacijom.
  • I modul - „Komunikacijski model NLP i javni nastup“, 06.05.-08.05.2022. godine, Neum.
  • II modul - „Politička komunikacija“, 17.06.-19.06.2022. godine, Jahorina.
 1. „Novinarska akademija 2022. - Uloga medija i medijskog izvještavanja u jačanju mira, suočavanja sa prošlošću i zaštita digniteta žrtava“, 04.06.-08.06.2022. godine, Boračko jezero, Konjic.
 2. Forum "Glas za odgovornost na mrežama", HD Centre for Humanitarian Dialogue, 27.07.-31.07.2022. godine, Jahorina.
 3. Fokus grupa – dio istraživanja Mediacentra Sarajevo u sklopu projekta "USAID-ova podrška medijima (MEA) u Bosni i Hercegovini", 26.7.2022. godine, Tuzla.
 4. „Izvještavanje o izbornim kampanjama, izbornom procesu i programima stranaka“, Centar za mlade Kvart, 08.10.-09.10.2022. godine, Vitez.
 5. „Projekat energijske efikasnosti u Bosni i Hercegovini – BEEP“, Stručni program obuke za žene koje aktivno djeluju u oblasti energijske efikasnosti u zgradarstvu, Ceteor, 20.10.-21.10.2022. godine, Mostar.
 6. „Formiranje vlasti nakon izbora”, Mediacentar Sarajevo, 23.12.2022. godine, Sarajevo.

OKRUGLI STOL I LOKALNE AKCIJE

 1. „Prevencija nasilja nad ženama i djevojčicama kroz dostupne oblike zaštite u Iokalnoj zajednici“, Vive žene, 06.12.2018. godine, Tuzla.
 2. Projekat Foruma žena OO SDP BiH Banovići "Zašto žene trebaju biti ravnopravne" - okrugli stol i akcija podjele letaka građanima Banovića, na osnovu poziva za dodjelu sredstava od strane Foruma lijeve inicijative, uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme, 14.10.2017. godine, Banovići.
 3. Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u skladu sa kampanjom 16 dana aktivizma - izvršena podjela informativnih letaka i bijelih vrpci koje simbolizuju borbu protiv nasilja nad ženama, Forum žena OO SDP Banovići, 01.12.2018. godine, Banovići.

PRIJEMI:

 1. Prijem u rezidenciji britanskog ambasadora Nj.E. Matthew Fielda u čast rada Westminster fondacije za demokratiju na osnaživanju političkih liderica u BiH, 08.11.2019. godine, Sarajevo.

FESTIVALI

 1. Međunarodni festival savremene žene, Tuzla 19.04.-21.04.2018. godine.
 2. Međunarodni festival savremene žene, Tuzla 11.04.-14.04.2019. godine.

Obrazovanje: Osnovnu školu i osnovnu muzičku školu završila u Banovićima. Završila srednju Elektrotehničku školu u Banovićima, a zatim Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli. Magistrirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 31.05.2012. godine na temu: „Razvoj marketing strategija preduzeća prehrambene industrije iz Bosne i Hercegovine u uslovima liberalizacije spoljne trgovine“.

 

Vještine: sviranje instrumenata harmonika i klavir, poznavanje rada na računaru MS Office.

 

Kontakt podaci: 

gabeljic@gmail.com

Komentari