Maja Jovanović

Maja Jovanović, Banja Luka

Liderke Foruma za razvoj

 

Rezime:  Po zanimanju sam profesorica srpskog jezika i književnosti, trenutno sam nezaposlena. Ljubav prema prirodi, zdravom načinu života, proizvodnji hrane bez upotrebe pesticida i hemijskih sredstava, odvela me ka organskoj ili eko  poljoprivredi, sa kojom se bavim nekoliko godina. 

Aktivistica sam za ljudska prava, sa posebnim osvrtom na jačanje kapaciteta žena u društvenom i političkom djelovanju.

Iskustvo: 

 • Rain Management- marketing menadžer
 • Demokratski narodni savez – tehnički sekretar
 • Demokratski narodni savez – službenik za odnose s javnošću
 • Ministarstvo finansija RS - Republička uprava za igre na sreću - službenik za
  odnose s javnošću
 • Gradska uprava Banjaluka – načelnik Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i
  strateško planiranje
 • Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini –viši referent za izviđanje

Trenutno sam nezaposlena.

Političko djelovanje: Moj politički angažman počinje 2004. i traje sve do danas. Dugo godina sam bila članica Demokratskog narodnog saveza Banjaluka, u kojem sam bila predsjednica Organizacije žena, kao i potpredsjednica Gradskog odbora. Protekle dvije godine sam članica Srpske demokratske stranke. Ljudska prava i osnovne slobode su jedan od važnih domena mojih interesovanja i zalaganja, sa posebnim akcentom na  osnaživanje žena u gradskim i ruralnim područjima. Radila sam na izradi prijedloga javnih politika usmjerenih na unapređenju položaja žena u našem društvu. Kroz desetine edukacija i projekata koji su bili u saradnji sa međunarodnim organizacijama stekla sam vještine u iz oblasti liderskog vođenja, pripreme i provođenja javnih politika, učestvovanja u javnim komunikacijama, saradnji sa civilnim društvom, promovisanju realizacije strateških ciljeva rodne ravnopravnosti i jačanju kapaciteta lokalnih zajednica. Učešćem na jednoj od političkih akademija  moj završni rad na temu “Hljeb sa sedam kora“, u kojem sam promovisala žene koje rade u rudnicima - rudarke, proglašen je za najbolji.

Link za ovaj rad je: https://www.youtube.com/watch?v=vSrOjVn7idU&t=188s

Pored žena u rudarskim kopovima, radila sam na promociji i drugih specifičnih zanimanja kojima se, usprkos suprotnom mišljenju, žene uspješno bave. Promovisala sam žene vozače šlepera, žene boksere i bokserske sudije, žene vozače helikoptera, žene zaposlene u termoelektranama. Smisao ovakvih priča je da pokažemo da žene mogu biti jednako dobre, pa čak i mnogo uspješnije u zanimanjima koja se vezuju za jači pol.  Dugogodišnja sam aktivista u borbi protiv nasilja u porodici, nasilja nad ženama i djecom i vršnjačkog nasilja. U saradnji sa Aikido klubom iz Banjaluke organizovali smo besplatan kurs samoodbrane za žene, koji je uspješno prošlo 40 učesnica. Povodom međunarodnog dana borbe protiv nasilja, pored mnogobrojnih akcija, snimila sam i promotivni spot u kojem sam intervjuisala ženu koja je bila žrtva porodičnog nasilja, a čije potresno svjedočenje je i danas javno dostupno.

Link : https://www.youtube.com/watch?v=_CukOIhfEEU&t=36s

Zatvaranje očiju našeg društva na probleme civilnih žrtava rata podstakli su me da o ovoj temi javno progovorim. Učestvovala sam u projektu „Žene civilne žrtve rata“, čiji cilj je bio da se ukažemo na činjenicu da žene koje su civilne žrtve rata u Republici Srpskoj nemaju priznat status koji ima pripada. Taj status su u međuvremenu ostvarile. Aktivizam nije samo ukazivanje na probleme, nego su tu važna i druženja, učenja i proaktivno djelovanje kroz svoju društvenu zajednicu. Zajedno sa članicama Organizacije žena učestvovale smo na mnogobrojnim gastro festivalima, kotlićijadama, na kojima smo pored druženja predstavile i svoje kulinarske sposobnosti. Naše ženske ekipe dvije godine su učestvovale na auto-reliju „Kozara- Sutjeska“, na kojem smo pokazale da su žene jednako dobri vozači kao i muškarci. Sve ove aktivnosti imam zabilježene na fotografijama.

 

 Obrazovanje: 

 • Filološki fakultet Banja Luka - profesor srpskog jezika i književnosti
 • Položen stručni ispit za rad u organima državne uprave
 • ECDL Base Certificate
 • Koautor rada „Elektroničko vršnjačko nasilje u pandemiji Korona virusa“
 • Koautor rada „Protetction of the European union budget through the action of the European public prosecutors office (EPPO)“

 

Vještine: Engleski jezik –aktivno. Upravljanje računarom, tablične kalkulacije, obrada teksta, on-line komunikacija.

Interesovanja: Ljudska prava, ljudski resursi, zaštita životne sredine, organska poljoprivreda.

Kontakt podaci: 

majajovanovic.bl@gmail.com

Komentari