Maida Zagorac

Maida Zagorac, Sarajevo

Liderke Foruma za razvoj

 

Rezime:  Maida Zagorac je feministkinja, aktivistkinja i braniteljica ljudskih prava. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a trenutno pohađa master program „Međureligijski studij i izgradnja mira“. Polaznica je prve generacije Feminističke škole „Žarana Papić”, a svoj aktivistički i profesionalni angažman usmjerila je na djelovanje u oblasti rodne ravnopravnosti, ljudskih prava i izgradnje mira. U Mreži za izgradnju mira je zaposlena od 2019. godine, a trenutno obnaša funkciju predsjednice. Od aprila 2022 angažovana je i u Uredu Trag fondacije u BiH gdje radi kao koordinatorka programa filantropije, sa ciljem razvijanja lokalnih filantropskih fondacija u BiH. Prethodno je radila u Sarajevskom otvorenom centru kao koordinatorica programa Prava žena. Od 2022. godine Maida je senior fellowka međunarodne organizacije Humanity in Action. Ponosna je članica Organizacionog odbora Bh. Povorke ponosa u mandatu 2022 i 2021, članica je Koordinacionog odbora Inicijative „Građanke za ustavne promjene“ i dugogodišnja saradnica Fondacije CURE na programu Ekonomskog osnaživanja žena. Autorica je i koautorica nekolicine istraživanja, publikacija, zagovaračkih platformi i izvještaja u oblasti rodne ravnopravnosti i ljudskih prava, te trenerica u oblasti ljudskih prava i zaštite od diskriminacije.

Iskustvo: 

01.09.2014 – 01.01.2015: Volonterka Sarajevskog otvorenog centra na programu Prava žena

01.01.2015 – 01.01.2016: Asistentica na Programu Prava žena u Sarajevskom otvorenom centru

2016-2019: Saradnica Fondacije Friedrich Ebert na organizaciji Akademije ravnopravnosti (Program za političare i političarke, koji je imao fokus na ljudskim pravima, a osmišljen i implementiran od strane Sarajevskog otvorenog centra i Fondacije Friedrich Ebert)

01.01.2016 – 01.07.2019: Koordinatorica programa Prava žena Sarajevskog otvorenog centra

01.07.2019 - 01.10.2020: Koordinatorica Mreže za izgradnju mira

01.10.2020 – 01.12.2022: Projekt menadžerica Komponente 2 projekta Snaga loklanog u Udruženju Mreža za izgradnju mira

2020-2021: Saradnica Fondacije Friedrich Ebert na kreiranju infografika o rodnoj ravnopravnosti

2020-2022: Saradnica Atlanske inicijative na provođenju istraživanja koja imaju fokus na nacionalističkim narativima, prevenciji nasilnog ekstremizma, i antirodnim politikama.

01.04.2022 – trenutno: Koordinatorica programa filantropije u Uredu Trag fondacija u BiH

01.12.2022 – trenutno: Predsjednica Udruženja mreža za izgradnju  mira

01.04.2019 – trenutno: ekspertica Fondacije CURE na programu Ekonomskog osnaživanja žena

12.11.2022 – trenutno: Ekspertica i trenerica u oblasti zaštite od diskriminacije ranjivih grupa u okviru projekta EU za ljudska prava

 

 

Obrazovanje: 

1998-2006: Osnovna škola

2006 – 2010: Gimnazija Dobrinja – opšti smjer

2010 – 2014: Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu

2019- trenutno: Master program „Međureligijski studij i izgradnja mira“

2015: Feministička škola „Žarana Papić“ (Sarajevski otvoreni centar)

2019: The May 18 Academy on Human Rights of Refugees and People on the Move (The may 18 Academy)

2018: Trening o projektnom ciklusu (Institut za razvoj mladih KULT)

2018: Training on Advocacy opportunities – Using the International Human Rights Instruments and Mechanisms (Astra Network)

2016: Škola kreiranja javnih politika (Fondacija Friedrich Ebert Srbija)

2020-2021: Trening o prevenciji nasilnog ekstremizma i radikalnizma (Atlanska inicijativa)

2022: Trening o komunikaciji sa javnosti (Institut za razvoj mladih KULT)

2022: Copenhagen Fellowship na temu kolonijalizma i ljudskih prava (Humanity in Action)

2022: Prevencija masovnih zločina tokom globalne migracijske krize: Bosna i Hercegovina (Auschwitz Institut)

2023: Trening o upravljanju timom (Institut za razvoj mladih KULT)

Lista publikacija:

Maida Zagorac, Emina Bošnjak, Saša Gavrić, Inela Hadžić, Adrijana Hanušić Bećirović, and Meliha Lekić, “Orange Report 2016 – Annual Report on the state of Women’s Rights in Bosnia and Herzegovina”, Sarajevo, Sarajevo Open Centre (2016)

 • Maida Zagorac, Emina Bošnjak, Inela Hadžić, Adrijana Hanušić Bećirović and Meliha Lekić, “Orange Report 2017 – Annual Report on the state of Women’s Rights in Bosnia and Herzegovina”, Sarajevo, Sarajevo Open Centre (2017)
 • Group of authors, “Feminist Interpretation of Social Phenomena”, Sarajevo, Sarajevo Open Centre (2016) • Group of authors, “Alternative Report to the Implementation of the Istanbul Convention in BiH”, Zenica, Medica Zenica (2018)
 • Group of authors, “Overviews of the Online Gender-Based Violence in Bosnia and Herzegovina, Croatia, Serbia and Montenegro,” Sarajevo, One World Platform and Alternative Centre for Girls from Montenegro (2018)
 • Group of authors, “Joint Submission of the BiH Civil Society Initiative for UPR for the 3rd Universal Periodic Review on the State of Human Rights Situation in Bosnia and Herzegovina”, Sarajevo, Sarajevo Open Centre (2019)
 • Maida Zagorac i Jasmina Čaušević, “Kroz ekonomsku stabilnost do slobode: analiza aktuelnih propisa i praksi u FBiH u vezi s ekonomskim osnaživanjem žena koje su preživjele porodično nasilje i preporuke za njihovo poboljšanje”, Sarajevo, CURE Foundation (2019)
 • Maida Zagorac, “Zastupljenost, reprezentativnost i vidljivost kandidatkinja tokom predizborne kampanje za Opšte izbore 2018”, Sarajevo, Sarajevo Open Centre (2019)
 • Group of authors, “Alternative Report on the Application of Bosnia and Herzegovina for European Union Membership: Political Criteria”, Sarajevo, Sarajevo Open Centre (2019)
 • Maida Zagorac, “Akcioni zagovarački plan u oblasti ekonomskog osnaživanja žena pripadnica marginaliziranih grupa, sa posebnim fokusom na žene preživjele nasilja u Federaciji BiH”, Sarajevo CURE Foundation (2020)
 • Saša Gavrić, Zorana Antonijević, Jasmina Čaušević, Maida Zagorac, “ZALAGANJE, ZAGOVARANJE, LOBIRANJE - Feministički priručnik za aktivistkinje/aktiviste i zaštitnice/zaštitnike ženskih prava u Bosni i Hercegovini”, Sarajevo, CURE Foundation (2020)
 • Maida Zagorac, “Infographic Rodna ravnopravnost i zdravlje”, Sarajevo, Friedrich Evert Stiftung BiH (2020)
 • Maida Zagorac, “Infographic Žene u sindikatima BiH”, Sarajevo, Friedrich Ebert Stiftung (2020)
 • Maida Zagorac, “Infographic Vlasništvo nam nekretninama kroz prizmu rodne ravnopravnosti”, Sarajevo, Friedrich Ebert Stiftung (2021)
 • Maida Zagorac, “Ekonomski osnaŽENE - Istraživanje postojećih politika i programa zapošljavanja na nivou Federacije BiH usmjerenih na socijalno marginalizovane grupe žena sa fokusom na žene preživjele porodično nasilje”, Sarajevo, Fondacija CURE (2022)

Vještine: Poznavanje i aktivno korištenje engleskog jezika te poznavanje njemačkog jezika; Poznavanje cjelokupnog Office paketa, programa za online komunikaciju i programa za lakšu organizaciju tima (npr. Teamwork, Monday.com).

Interesovanja:

Ljudska prava višestruko marginaliziranih grupa

Govor mržnje i zločin iz mržnje

Prevencija nasilnog ekstremizma i radikalizma

Rodna ravnopravnost

Izgradnja održivog mira

 

Kontakt podaci: 

zagoracmaida92@gmail.com

Komentari