Lejla Softić

Lejla Softić, Tuzla

Liderke Foruma za razvoj

 

Rezime:  Rođena u Tuzli, samostalna poduzetnica. VSS - diplomirana ekonomistica (osnivač prve BH virtualne kancelarije za poslovno savjetovanje www.savjetnik.ba), proaktivna i organizovana. Zainteresovana za razvoj ženskog poduzetništva i feminističke ekonomije u BiH.

Iskustvo: 

13+ godina u bankarstvu i 13+ godina u poduzetništvu. Učestvovala je u više projekata za podršku razvoju poduzetništva u BiH:

  • program praktične obuke Moja Praksa, 
  • program za pokretanje biznisa - Tuzla Startup Weekend,
  • program za podršku razvoju ideja iz oblasti turizma StartUp Tourism 
  • Web marketing – prilika za zapošljivost žena
  • Crowdfunding webinar kao dio projektnih aktivnosti CPCD. 

Obrazovanje: VSS – dipl. oec., Ekonomski fakultet u Tuzli. Kao samostalna poduzetnica i mentorica, u maju 2011. godine postaje certificirani konsultant za benchmarking. Od novembra 2012. godine je mentorica u Cherie Blair Foundation for Women, sa sjedištem u Londonu.

Vještine: Liderske i poduzetničke vještine, dobre komunikacijske vještine (soft skills).

Interesovanja: Surađuje sa brojnim poslovnim partnerima u /izvan BiH, kao što su to poslovni portali: kliker.ba i suvremena.hr, gdje objavljuje autorske tekstove iz oblasti: poduzetništva, menadžmenta i bankarstva. U suradnji sa časopisom Obrazovanje za poduzetništvo – E4E, na  Portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa – Hrčak objavljen je njen autorski tekst: Značaj feminističke ekonomije i ženskog poduzetništva za regionalni razvoj.

 

Kontakt podaci: 

le.softic@gmail.com.

Komentari