Jelena Pekić

Jelena Pekić, Ilijaš

Liderke Foruma za razvoj

 

Rezime:  Magistrica sam ekonomije sa dugogodišnjim iskustvom rada prevashodno u nevladinom, a zatim i vladinom sektoru. Trenutno radim kao zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo i delegatkinja u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH. Fokus mog rada u zakonodavnoj vlasti je na oblasti ekonomije, finansija i privrede u skladu sa socijaldemokratskim načelima, ali i svih drugih pitanja koja su u interesu građanki i građana.

Motiviše me kad znam da će moj rad i posvećenost poslu pomoći da se stvari pokrenu i realizuju, kad vidim konkretne rezultate. Motiviše me ljubav prema domovini, porodica i prijatelji. Motivišu me dobri i  hrabri ljudi. 

Iskustvo: 

Prvi poslovni angažman je bila ferijalna praksa u tadašnjem Strauss B-H (Doncaffe) sa lokacijom u Hrasnici (Ilidža), ako ne računam honorarne poslove tokom studentskih dana. Nakon toga počinjem raditi u Gradskoj upravi i Gradskom vijeću Grada Sarajeva u periodu od 2009. do 2013. godine na poslovima volonterke za privredu i oblast lokalnog biznisa, zatim saradnice u pripremi kandidature Sarajeva i Istočnog Sarajeva za EYOWF 2015, te savjetnice predsjedavajućeg Gradskog vijeća. Od 2013. pa do 2019. godine radila sam u UG Forum lijeve inicijative (FLI) na pozicijama projekt koordinatorice, zatim projekt menadžerice, te direktorice Udruženja. I danas aktivno sudjelujem u radu FLI-ja.

Od 2019. pa do 2022. godine radila sam kao direktorica Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo. Nakon opštih izbora u oktobru 2022., godine, dobila sam povjerenje da budem izabrana u Skupštinu Kantona Sarajevo, a zatim i u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH. Od početka studiranja bila sam uključena u brojne volonterske aktivnosti, gdje sam zaista stekla važne vještine koje su mi pomogle da i dan danas gradim svoju profesionalnu karijeru.

Učestovavala sam u radu brojnih nevladinih organizacija, ali bila i angažovana kao edukatorica i konsultantica u istima. Od značajnih projekata u kojima sam direktno sudjelovala izdvajam programe koju su bili podržani od strane Delegacije Evropske unije, UNICEF-a, Fondacije Mozak, Međunarodnog centra Olof Palme iz Švedske, Westminster fondacije za demokratiju iz Velike Britanije, fondacije Friedrich Ebert iz Njemačke, Nacionalni demokratski institut i drugih.

Kada je u pitanju moj politički angažman, 2008. godine sam potpisala svoju pristupnicu za članstvo u Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine (SDP BiH). Od toga dana aktivno sam sudjelovala u brojnim aktivnostima kroz aktivizam prevashodno u Forumu mladih SDP-a, a zatim i kroz različite partijske funkcije. Trenutno obnašam funkciju potpredsjednice Kantonalne organizacije SDP-a u Sarajevu i članice Glavnog odbora SDP-a.

Obrazovanje: Nakon završene srednje ekonomske škole, upisujem Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, gdje u roku završavam studije i stičem zvanje bakalaureat/bachelor ekonomije (odsjek: ekonomija, smjer: makrofinansijski menadžment), a zatim i zvanje magistrice ekonomije (odsjek: ekonomija, smjer: makrofinansijski menadžment). Nakon završenog studija, aktivno sam radila na izradi javnih politika i publikacija gdje naročito izdvajam: Politika za stambeno zbrinjavanje mladih (2017: FLI), javna politika Ekonomsko osnaživanje žena (2015: FLI), dio autorskog tima „Poslovno – investicijski vodič Grada Sarajeva“ (2010: Grad Sarajevo, Privredna komora KS), vodiči i priručnici: Trening trenera za obuku aktivista/posmatrača (2014: FLI, OPIC), Vodič za politički aktivizam (2013: FLI, FES), Priručnik za trening trenera (2016: FLI). Pored toga što sam sudjelovala u brojnim programima neformalne edukacije, ne samo kao učesnica, nego i kao organizatorica, u prethodnom periodu sam bila i angažovana kao trenerica/edukatorica za slijedeće oblasti (što i trenutno radim kada mi to obaveze dozvoljavaju): projektni menadžment, pisanje projektnih prijedloga: osnovni i napredni nivo; rodno odgovorno budžetiranje; ekonomsko osnaživanje žena, žene u politici, usklađivanje privatnog i profesionalnog života; upravljanje finansijama, finansijsko izvještavanje, te izrada i zagovaranje javnih politika.

 

Vještine: Aktivno govorim engleski jezik, a omiljeni rad na računaru su mi Excel tabele.

 

Interesovanja: Oblast zelenih politika, zaštite životne sredine i energetske tranzicije.

 

Kontakt podaci: 

jelena.pekic@skupstina.ks.gov.ba

Komentari