Ivana Kulić

Ivana Kulić, Banja Luka

Liderke Foruma za razvoj

 

Rezime:  Ivana Kulić; Rođena u Banja Luci, gdje je završila osnovne studije Filozofije kao studentica generacije. Uporedo sa akademskim studijama, započinje svoj dugogodišnji angažman u civilnom sektoru fokusirajući se na intersekcionalni pristup temama ženskih prava i zaštite životne sredine. Po završetku osnovnih studija, 2021. upisuje magistarske studije iz Filozofije na Centralno Evropskom Univerzitetu u Beču koje uspješno završava.

Iskustvo: 

Rad u nevladinom sektoru započinje u Banjaluci u organizaciji „Centar za životnu sredinu“ gdje naredne 4 godine koordiniše  niz uspješnih projekata, sprovodi treninge na temu rodne ravnopravnosti i prevencije rodno zasnovanog nasilja te je učestvuje u razvoju strateških analiza o pozicijama žena u različitim socio-političkim kontekstima. Paralelno sa radom u ovoj organizaciji bila je i jedna od dvije evropske predstavnice u radnoj grupi „Gender justice and dismantling of patriarchy“ najveće svjetske ekološke mreže Friends of the Earth International, te je aktivno sarađivala sa ženskom mrežom „World march of women.“

Pored profesionalnog angažmana, učesnica je mnogobrojnih mreža čiji je fokus borba za ljudska prava. Trenutno je projektna koordinatorica u TPO Fondaciji u Sarajevu, BiH.

Obrazovanje: Filozofski Fakultet u Banjoj Luci, master studije iz filozofije na Centralno Evropskom Univerzitetu.

Vještine: Engleski jezik c2 nivo i TOEFL certifikat, vještine vođenja treninga iz oblasti rodne ravnopravnosti.

 

Interesovanja: Zainteresovana je za sve oblike praktične primjene znanja iz oblasti ljudskih prava sa fokusom na rodnu ravnopravnost.

 

Kontakt podaci: 

ivi.kulic@gmail.com

Komentari