Fatka Kulenović

Fatka Kulenović, Bihać

Liderke Foruma za razvoj

 

Rezime:  Fatka Kulenović, univerzitetska profesorica, trenutno u zvanju vanredne profesorice iz oblasti Matematike (Primijenjena matematika). Također, Od 2018. godine obavlja i dužnost Prodekanese za naučno-istraživački rad na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Pored toga drugi put birana u Skupštinu USK, Predsjednica je kluba zastupnika po drugi put jer je kao jedina žena u klubu pokazala da jako uspješno zna obavljati taj zadatak.

Članica je Predsjedništva SDP BIH, Glavnog odbora i potpredsjednica kantonalnog odbora SDP BIH USK. Osnovni motiv pored profesionalnog angažmana i dugogodišnjeg rada sa mladima kao profesorice želi dati kroz politiku direktan doprinos u mijenjanju životnog okruženja na bolje. Svojim političkim angažmanom nastoji prije svega afirmisati žene i mlade da ne budu samo posmatrači, već i aktivni učesnici u kreiranju političkih dešavanja u svojoj sredini.

Iskustvo: 

Zasnovala radni odnos na Mašinskom fakultetu (sadašnji Tehnički fakultet) 1996. godine gdje radi do danas. Od tada je prošla sve stepenice od asistenta, višeg asistenta do danas profesora trenutno u zvanju vanrednog profesora. Birana u zvanje asistenta 1996. godine na svim matematičkim predmetima (Matematika 1, Matematika 2, Matematika 3, Matematika 4, Statistika - Vjerovatnoća i statistika i Numerička matematika). Izvodila vježbe na matematičkim predmetima na odsjecima: mašinski, građevinski, drvno - industrijski, tekstilni i elektro (smjer informatika). Radila honorarno i na Pedagoškom fakultetu, izvodila vježbe iz predmeta: Linearna algebra, Vjerovatnoća i statistika i Numerička matematika. Birana u zvanje Višeg asistenta poslije magistriranja, a zatim i Docenta na predmetima oblasti Matematika poslije odbrane doktorske disertacije 2014. godine. Na sjednici NNV Univerziteta u Bihaću 25.02.2015. godine izabrana u zvanje Docenta za predmete iz oblasti Matematike.  Pored rada na Tehničkom i Pedagoškom fakultetu izvodila je predavanja i na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću iz predmeta Matematika 1 i 2. Također nekoliko godina poslije rata vodila tečajeve iz informatike za đake, studente i organizirane grupe iz radnih organizacija pri humanitarnoj organizaciji i u Islamskom centru. Na sjednici NNV Univerziteta u Bihaću 30.01.2022. godine izabrana u zvanje Vanrednog profesora za predmete iz oblasti Matematike jer je ispunila sve zakonom propisane uslove. Od 2018. godine obavlja i dužnost Prodekanese za naučno-istraživački rad na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Član je Organizacionog i naučnog odbora međunarodno priznate Konferencije RIM- Development and Modernization of Manufacturing (http://rim.tfb.ba/#com) u organizaciji Tehničkog fakulteta.

Do sada ima:

 • Objavljenih 37 naučnih i/ili stručnih radova kao autor ili koautor.
 • Mentorstvo i članstvo u komisijama za veliki broj diplomskih radova
 • Mentorstvo na 2 master rada, kao i članstvo u nekoliko master radova
 • Objavljen univerzitetski udžbenik pod nazivom „Matematičke metode u
  ekonomiji primjenom softvera“ 2019. godine
 • Aktivno je učestvovala u nekoliko evropskih i svjetski priznatih projekata finansiranih od strane EU.
 • Učestvovala 3 puta u razmjeni profesora i boravila na Tehničkom Univetzitetu u Sofiji u Bugarskoj kroz EU projekt.

 

Politički angažman

 

Svoj politički angažman postepeno je gradila kada je ostvarila veliki dio svojih privatnih i poslovnih planova.

 • Bila članica SKJ bivše države od 1989. godine i kao logičan slijed politički angažman nastavila kroz članstvo u SDP BiH.
 • Obavljala funkciju Potpredsjednice OO SDP Bihać od 2009. godine, članice Predsjedništva GO SDP Bihać, FOŽ-a i KO SDP USK.
 • Od maja 2016. do novembra 2019. godine bila je Predsjednica GO SDP Bihać.
 • U 2021. godini bila Povjerenica KO SDP BIH USK, a trenutno je potpredsjednica KO SDP USK.
 • Od 2019. godine članica Glavnog odbora i Predsjedništva SDP BiH.
 • Birana u općinsko/gradsko vijeće Bihaća u tri mandata 2008.-2012. i 2012.-2016., 2016.-2018. godine. Bila Dopredsjedavajuća OV Bihać, a u dva mandata i Predsjednica Kluba vijećnika u GV Bihać. Sigurno je bila jedna od vijećnika/ica sa najviše postavljenih vijećničkih pitanja u ime sugrađana i rješavanja istih, zatim najviše incijativa i diskusija tokom vijećničkih mandata.

Na općim izborima 2018. godine izabrana u Skupštinu USK za mandatni period 2018.-2022., kao i na općim izborima 2022. za mandatni period 2022.-2026. U prvom skupštinskom mandatu je predvodila klub kao predsjednica Kluba poslanika u Skupštini USK, a isto povjerenje joj je ukazano i u novom mandatu. Rad u Skupštini je nastavila istim tempom kao i u vijeću, bila je jedna od najaktivnijih poslanika/ica po broju diskusija, pitanja i inicijativa. U protekle četiri godine zajedno sa svojim klubom u poslaničkim klupama borila se za život dostojan čovjeka jer njen cilj je jasan: NE ŽELI DA GRAĐANE POLITIKA TJERA IZ NAŠE ZEMLJE. U Skupštini USK je zasigurno bila jedna od glasnijih zagovarača potreba svih građana USK kroz realizirane inicijative i izmjene zakonskih okvira. Između ostalog za subvencije stambenog zbrinjavanja mladih, pomoći mladim roditeljima kroz proširenje vrtićkih kapaciteta, kroz Budžete za redovne isplate plaća i svih naknada, kolektivni ugovor za sve nivoe obrazovanja, isplate sudskih presuda, osiguranje duplo većih sredstva za zdravstvo, obrazovanje, poljoprivredu i privredu, infrastrukturne projekte posebno u oblasti obrazovanja i zdravstva. U novom mandatu planira još više i bolje. Svojim političkim angažmanom nastoji afirmisati žene i mlade da ne budu samo posmatrači, već i aktivni učesnici u kreiranju političkih dešavanja u svojoj sredini. Kako često ističe ono što joj je najvažnije, supruga je i ponosna majka dvoje djece, sada studenata kćerka studija Psihologije i sin studija Medicine.

Obrazovanje: 

 • Osnovna škola ″ Stana Sučević ″-Bihać.
 • Gimnazija ″Moša Pijade″-matematičko-fizičko-računarski smjer. Dobitnik nagrade Ognjen Prica za odličan uspjeh iz svih predmeta tokom cijelog školovanja. U srednjoj školi uspješno učestvovala na takmičenjima iz matematike i osvajala prva mjesta što je i odredilo njen daljnji tok obrazovanja u području matematike.
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer profesor matematike i informatike. Isti uspješno završila i stekla visoku stručnu spremu, zvanje-profesor matematike i informatike.
 • Zasnovala radni odnos na Mašinskom fakultetu (sadašnji Tehnički fakultet) 1996. godine, gdje radi u kontinuitetu i danas.
 • Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, magistarski studij. Odbranu magistarskog rada pod nazivom ″Optimizacija na grafu i njena primjena u tehnici ″ uspješno izvela 30.8.2004. godine i stekla akademski stepen magistra nauka iz područja Matematike, polje Primijenjena matematika.
 • Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, odbranila je doktorsku disertacije 20.11.2014. godine pod nazivom ″Metode matematičkog programiranja za rješavanje lokacijskih i alokacijskih problema″ i stekla akademski stepen Doktora matematičkih nauka.

Na sjednici NNV Univerziteta u Bihaću 30.1.2022. godine izabrana u zvanje Vanrednog profesora za predmete iz oblasti Matematike.

Vještine: Jezici: engleski i ruski. Aktivno i svakodnevno radi na računaru i pored osnovnog rada na računaru, dobro poznaje i aktivno koristi Operativni sistem Windows. Programski jezik Matlab i mnoštvo manjih programskih jezika namijenjenih za specifične upotrebe u nastavi.

 

Interesovanja:

 • Obrazovanje
 • Mladi
 • Položaj žena i mladih u društvu
 • Zapošljavanje
 • Kako zaustaviti odlazak iz BIH i unaprijediti uslove života

 

Kontakt podaci: 

kulenovic.fatka@gmail.com

Komentari