Faruk Hadžić

Faruk Hadžić,  Sarajevo

Lider Foruma za razvoj

 

Rezime:  Doc. dr. Faruk Hadžić je dekan Fakultetu za ekonomiju Univerziteta SSST u Sarajevu, makroekonomski analitičar i konsultant. Za uspjeh tokom studija dobio je jednu zlatnu i dvije srebrne plakete sa Univerziteta u Tuzli. Autor je više naučnih radova, studija, analiza i dokumenata za domaće i međunarodne institucije.

Iskustvo: 

 • 12 godina profesionalnog radnog iskustva u oblasti istraživanja
  ekonomske politike i privatnog sektora
 • Potpuno poznavanje teorijske ekonomije (nastavnik, asistent,
  istraživač).
 • Dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta SSST Sarajevo.
 • Makroekonomski analitičar i konsultant sa preko 1.000 komentara u
  domaćim, regionalnim i stranim medijima o ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini.
 • Snažna povezanost sa industrijom, nevladinim organizacijama,
  državnim institucijama i zvaničnicima, kao i drugim zainteresovanim stranama.
 • Izrada strateških i političkih dokumenata: strategije, javne politike,
  istraživački dokumenti, dokumenti zagovaranja, kraće analize i sl.
 • Autor knjige “Nova ekonomska politika” za Bosnu i Hercegovinu.

Obrazovanje: 

 • Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli (2003-2007) – Diplomirani
  ekonomista
 • Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu (2008-2014) – Magistar
  ekonomskih nauka
 • Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli / Fakultet nauke i tehnologije
  Univerziteta u Sarajevu (2017– 2022) – Doktor ekonomskih nauka

Vještine: Potpuna računarska pismenost, Data Analyst, poznavanje Tableau-a, osnovno poznavanje R Studija i Pythona, više Google i IBM certifikata za analitiku i digital marketing, MMF certifikat „Macroeconomic Diagnostic“, MIT certifikat za „Microeconomics“ i Professional certifikat  Univerziteta u Delftu za „The Economics of Energy Transition“.

Interesovanja: Makroekonomija, Ekonomska politika, Zagovaranja iz oblasti javnih politika, migracija i zelene ekonomije.

Kontakt podaci: 

farukhadzic27@gmail.com

faruk.hadzic@ssst.edu.ba

LinkedIn: hadzicfaruk

Komentari