Eldina Hodžić

Eldina Hodžić, Konjic

Liderke Foruma za razvoj

 

Rezime:  Rođena u Konjicu, supruga, majka dvoje djece, zaposlena. VSS- profesor historije (sekretar društva i tehnički sekretar u JKP preduzeću) aktivna i organizovana, zainteresovana za poboljšanja u svim krugovima društvene zajednice.

Iskustvo: 

Po svršetku SSS radila kao trgovac, nakon dvije godine fakulteta kao hostesa u dječjoj igraonici,  prodavač u cvjećari, po završetku fakulteta kao profesor u srednjoj školi, dolaskom u JKP kao blagajnik te kao sekretar (trenutni posao). U periodu  od 2013.-2017. aktivna članica Izvršnog odbora Asocijacije žena Konjic SDA, (aktivnosti unutar asocijacije).

Obrazovanje: SSS -opća gimnazija Konjic; VSS -profesor historije FHN Mostar (dvije godine Filozofski fakultet Sarajevo, nastavak školovanja na FHN Mostar do diplomskog) (kroz srednju školu radila dvije godine emisije vjerskog sadržaja u svojstvu voditelja  na lokalnom radiju).

Vještine: Kurs engleskog jezika 4 stepena (osnove sporazumijevanja), kurs informatike (Excel, Word) aktivan rad na računaru (kroz srednju školu radila dvije godine emisije vjerskog sadržaja u svojstvu voditelja  na lokalnom radiju). Certifikat za vođenje kancelarijskog poslovanja.

 

Interesovanja: Zainteresovana sam za nove edukacije (polaganje stručnog  usavršavanja za regulirane organe u javnom sektoru/ privredna komora FBIH), zatim za magistarski studiji na Pravnom fakultetu, Sarajevo kao veći stepen stručne edukacije za svoj rad kroz posao.

 

Kontakt podaci: 

eldina1983@hotmail.com

Komentari