Edina Gabela

Edina Gabela, Sarajevo

Liderke Foruma za razvoj

 

Rezime:  Rođena u Sarajevu 1979. godine. Završila Fakultet političkih nauka u Sarajevu i stekla zvanje magistar Međunarodnih odnosa i diplomatije. Od 2008. godine aktivna u politici.

Iskustvo:

2008-2012. Vijećnica u Općinskom vijeću Novi Grad Sarajevo

2012-2016. Predsjedavajuća Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo

2016-2020. Dopredsjedavajuća Gradskog vijeća Grada Sarajeva i vijećnica
                       OVNGSA

2020-2022. Vijećnica u Općinskom vijeću Novi Grad Sarajevo

  1. Dopredsjedavajuća Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH

Pohađala veliki broj edukacija i seminara, što mi je pomoglo u mom političkom djelovanju. Predvodila Kantonalnu političku organizaciju žena u dva mandata. Trenutno u Povjereništvu organizacije Žene stranke za Bosnu i Hercegovinu na nivou BiH.

Kontakt podaci: 

edina.gabela@parlamentfbih.gov.ba

edinagabela79@gmail.com

Komentari