Delila Hasanbegović Vukas

Delila Hasanbegović Vukas, Sarajevo

Liderke Foruma za razvoj

 

Rezime:  Programska koordinatorica u Sarajevskom otvorenom centru.

Iskustvo:

Civilni sektor – zagovaranje unaprjeđenja ljudskih prava žena i LGBTI osoba.

Obrazovanje: Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu – Bachelor prava.

Vještine: 

Programsko/ projektno planiranje, menadžment, koordinacija, monitoring i evaluacija

Uređivanje, autorstva, pisanje publikacija u oblasti ljudskih prava

Prevođenje tekstova/dokumenata (BHS – engleski, engleski – BHS jezik)

Organizacija i upravljanje događajima (planiranje, koordinacija, priprema, implementacija, evaluacija)

Vođenje i moderacija treninga i različitih edukativnih programa na teme ljudskih prava

Istraživanje, pisanje i prezentiranje izvještaja o ljudskim pravima

Kreiranje zagovaračkih dokumenata i akcija

Izvještavanje prema međunarodnim tijelima za ljudska prava

Analize domaćeg i međunarodnog zakonodavstva i javnih politika.

Kreiranje i predlaganje amandmana (izmjena i dopuna) zakona,  javnih politika, i upućivanje u parlamentarne procedure zakonodavnih i izvršnih organa na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, praćenje njihove implementacije.

Interesovanja: Rodna ravnopravnost, prava žena u oblastima rada, usklađivanja privatnog i poslovnog života, seksualnog i reproduktivnog zdravlja; ljudska prava LGBTI osoba, specifično transrodnih i interspolnih osoba, psiho-socijalna podrška LGBTI osobama.

Kontakt podaci: 

delila@soc.ba

delila.hasanbegovic@gmail.com

Komentari