Biljana Jorgić

Biljana Jorgić, Banja Luka

Liderke Foruma za razvoj

 

Rezime:  Biljana Jorgić je vlasnik JUB Solar d.o.o. i rukovodioc Termoelektro d.o.o., poslovna jedinica Banja Luka. Zvanje magistar ekonomskih nauka stekla je na Univerzitetu PIM u Banja Luci odbranivši rad na temu Uticaj holističkog marketinga na savremene trendove u prodaji osiguranja života. Veliki dio profesionalne karijere provela je radeći u Wiena Insurance grupi ad Banja Luka u kojoj je obavljala stručne poslove vezane za underwriting i poslove reosiguranja i to isključivo na polju imovinskih osiguranja. Uspješno je prošla stručno usavršavanje u Beču iz oblasti osiguranja gdje je stekla licence za brokera u osiguranju (Zurich osiguranje).

Uspješna sportistkinja, osvajač medalja na republičkim i državnim prvenstvima u streljaštvu. Autor knjige Priče iz duše. Tokom života i rada prošla je mnoge edukacije i kurseve te usavršila veliki broj  energetskih  tehnika poput reikija, brainspottinga, fraktalnog crtanja i još mnogo toga. Samohrana majka sina Uroša.

Iskustvo: 

25 godina iskustva u sektoru osiguranja, trenutno zaposlena u Termoelektro d.o.o. kao rukovodilac Poslovne jedinice 4 Banja Luka, te angažovana na projektima izgradnje mini solarnih elektrana.

Obrazovanje: Magistar poslovne ekonomije.

Vještine: Izražene pregovaračke sposobnosti, aktivno slušanje i komunikacija, upravljanje projektima, vještine učenja, tolerancija na stres, profesionalna etika, samosvijest, predanost, životna ravnoteža, kreativnost / inovativnost, timski rad, kontinuirano usavršavanje, prilagodljivost promjenama, orijentacija na rezultate, analitičke vještine, donošenje odluka, upravljačke vještine, istraživanje i upravljanje informacijama

Interesovanja: Književnost, pisanje poezije, rad na sebi sa usmjerenjem i fokusiranjem na rad u ženskim grupama i rad sa djecom.

Kontakt podaci: 

biljana.jorgic@termoelektro.ba

Komentari