Belmana Trivunić

Belmana Trivunić, Zenica

Liderke Foruma za razvoj

 

Rezime:  Rođena sam u Zenici gdje sam završila, osnovnu i srednju školu, a daljnje školovanje sam nastavila na PMF-u u Sarajevu. Magistar geografskih nauka. Trenutno sam voditelj tima za predmetnu kurikularnu reformu  društvo/geografija na prostoru USK-a.

Moj cilj i interes je uvijek bolje obrazovanje dostupno svima, položaj žene u zajednici i podizanje svijesti o važnosti lokanog aktivizma u zajednici. Svakodnevni motiv je napredak mojih učenika, roditelja i ljudi sa kojima radim. Učiniti sve da jedno dijete vratim u sistem obrazovanja je uspjeh koji nema mjerne jedinice. Učiniti za jednu porodicu da se vrate sebi i pomoći da riješe nedoumice i prevaziđu prepreke. Moj motiv su uvijek bili i ostali sretna porodica, sretna djeca , uspješna zemlja. Biti dio toga nema cijene.

Iskustvo: 

01.04.2022. – JU OŠ „Harmani I“ Bihać

Voditelj Tima za Reformu predmetnog Kurikuluma društvo/geografija

2021 – 2022 – JU OŠ „Harmani I“ Bihać

Profesor geografije

31.3.2021. – 30.06.2021. –  JU OŠ „Harmani I“ Bihać

v.d. direktor škole

31.3.2021. – 30.06.2021–  JU OŠ „Harmani I“ Bihać

Direktor škole

2014 – 2017 – JU OŠ „Harmani I“ Bihać

Profesor geografije

30.03.2014. – 30.05.2014. –  JU OŠ „Harmani I“ Bihać

v.d. direktor škole

2010 – 2014 –  JU OŠ „Harmani I“ Bihać

Direktor škole

2008 – 2012 - Pedagoški fakultet Bihać, Odsjek razredna nastava

Asistent na predmetu geografije, spoljni saradnik

2007 – 2010 – JU OŠ „Harmani I“ Bihać

Profesor geografije

2000-2007- JU OŠ „Gata Ilidža-Vrsta“,Gata

Nastavnik geografije

1996 - 1997 - PMF Sarajevo

Demonstrator na odsjeku za geografiju(stipendista WUS-a)

1996 - JU OŠ „Hasan Kikić“ Zenica,

Nastavnik geografije

1995 - 1996- JU OŠ „Edhem Mulabdić“, Zenica („Sead Škrgo“)

Nastavnik geografije

1993 - 1995- JU OŠ „Miroslav Krleža“, Zenica ( „Sestre Ditrih“)

Nastavnik geografije

1992 – 1993 - JU OŠ „Ćamil Sijarić“, Nemila („Rade Kondić“)

Nastavnik geografije

Voditelj Tima za Kurikularnu reformu predmeta društvo/geografija, 1.04.2022.godine-do daljnjeg,

Trener za Očuvanje sigurnosti djeteta,2022.godine, Save The Chlidren

Certificate of Appericiation, BRS-labs, K12 Space Science & Satellite Academy

HEART trenerica za HEART facilitatore u radu sa djecom, 2022.godine - Save The Chlidren

Modul III „Uvodna obuka o korištenju platforme za izradu predmetnih kurikuluma“, 30.3. 2022. godine

Politike za očuvanje sigurnosti djece u institucijama“-online konferencija. Save The Children NW Balkans, 28.03.2022. godine

Modul II „Od oblasne strukture do vrednovanja u predmetnom kurikulumu“, 25.3. 2022. godine

Modul  II “Opis predmeta i ciljevi“ , 17.3.2022.godine

Obuka za HEART trenera -HEART ToT, 14.-07.12.2021. godine, Bihać, Save the Children

Recenzent kurikuluma za nastavni predmet Geografija/Zemljopis u Zeničko-dobojskom kantonu (br.10-34-15085-8-1/20),02.11.2021.godine

Obuka za HEART trenera-Bazične pomagačke vještine  09.-10.10.2021. godine, Bihać, Save the Children

Obuka za HEART trenera -trening Društvena pravda, 02.-03.10.2021. godine, Bihać, Save the Children

„Obrazovni menadžment i liderstvo ka kompetentnom rukovodiocu, modul III“, 28.6.-29.06.2021. godine, Bihać, DVV International,

„Obrazovni menadžment i liderstvo ka kompetentnom rukovodiocu, modul II“, 14.06.-15.06.2021. godine, Bihać, DVV International,

Jačanje digitalnih i vještina medijske i  i informacijske pismenosti (MIL) “, 31.05.-03.06.2021. godine, Bihać, UNESCO VENICE ,

„Jačanje lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima u BiH“, 27.05.2021. godine, Bihać, Kali Sara, Romski Informativni Centar ,

„Obrazovni menadžment i liderstvo ka kompetentnom rukovodiocu, modul I“, 17.05.-18.05.2021. godine, Bihać, DVV International,

„Kritičko razmišljanje, rješavanje problema i upotreba micro.bit uređaja u nastavi“,19-20.10.2020.godine,Bihać, Škola za 21. vijeku Bosni i Hercegovini, BRITISH COUNCIL

Izrada standarda učeničkih postignuća za prirodne znanosti-Član radne grupe, ekspert na polju odgojno-obrazovnog rada za izradu standarda učeničkih  postignuća za prirodne znanosti, 7.8.2020- 31.1.2021.godine, Bihać, APOSO

„Profesionalni stres kod pomagača“, 03.-04. i 17-18. mart 2020.godine, Bihać Medecins du Monde-Belgija,

“Unapređenje kvaliteta učenja u Bosni i Hercegovini korištenjem kvaliteta korištenjem velikih međunarodnih istraživanja“ , 19-20.2.2020., Sarajevo APOSO

„PROTOKOL o postupanju u slučaju napuštanja i nepohađanja nastave u Unsko-sanskom kantonu“ 11.10.2019., koordinator radne grupe za pripremu i izradu Protokola, Save the Children, Žene Sa Une, Omladinski centar „Vermont“, Brčko

„Ostajem u školi-značaj obrazovanja u izgradnji demokratskog društva“, 24.9.2019.Save the Children, Lan, Žene sa Une

„Prepoznavanje i rad sa djecom u riziku: stručna edukacija za usavršavanje profesionalnih   kompetencija nastavnika“, 01.12.2018.godine, Bihać, Društvo psihologa Republike Srpske

Prvi internacionalni kongres dječje u adolescentne psihoterapije, Sarajevo 18-21.10.2018.gdine, BIHDAPA,

„ HEART-ISCJELJENJE I OBRAZOVANJE KROZ UMJETNOST“, maj 2018., Save the Children

„Eksperimenti i praktična primjena u razrednoj nastavi, Pametni mobiteli i interenet u školama“, 28-29.08.2018., Bihać, NAM Tuzla i  IK“VRIJEME“,ZENICA  

Empowering eTwinning Schools:Leading, Learning, Scharing“, Rome, 14-15.maj 2018., INDIRE, Erasmus+

„Produženi stručni boravak i dnevni boravak u osnovnim školama, Asertivna komunikacija“, 03.-07.11.2017., Milano, Italija, IP@K, PIXO

E-twinning seminar , 29.8.2017., Bihać, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

„Učešće i predstavljanje žena u politici u Bosni i Hercegovini, Uloga transparentnosti i odgovornosti u savremenoj politici i Gender i korupcija“, Akademija za političko osnaživanje žena 2017.

„Eksperiment u razrednoj nastavi, preduslovi za stvaranje inkluzivnog odjeljenja“, 23.i 24.8.2017., Bihać, NAM Tuzla i  IK“VRIJEME“, ZENICA 

„Brait4All“, jun-septembar 2017. Save the Children -koordinator istraživača

-„Primjena Zakona o javnim nabavkama“, april 2017. OSCE, Ministarstvo      obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

„HEART-ISCJELJENJE I OBRAZOVANJE KROZ UMJETNOST“ , novembar/decembar 2016., Save the Children

„Vlastite autentičnosti“, August 2016., Bihać izdavačka kuća “NAM“, Tuzla

„Porodična grupna konferencija“, maj 2016. In fondacija-stekla zvanje Nezavisnog koordinatora za primjenu modela  „Porodične grupne  konferencije“

„Tipovi ličnosti osnovnih škola, kao organizacijske kulture u težnji ostvarenja „ 23.-24.08.2016., Bihać, NAM Tuzla i  IK “VRIJEME“, ZENICA

„Integracija pristupa baziranog na ključnim kompetencijama u redovnu nastavu“ , 2016. CIVITAS i  MDGiF

„Strateško regionalno pilotiranje poduzetništva kao ključne kompetencije“ 11.06. 2015. Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

„Metodologija programa“ Priprema za školu“, 2015., Save the Children

“Savremeno komuniciranje sa javnošću“ 2013., edukacija predstavnica političkih partija i izabranih predstavnica u organima vlasti BiH

“Obrazovanje za društvenu pravdu: Program rada sa odraslima“ 3-4. januar 2013., Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a

„Dokimologija, SPN obrasci, Razvojni planovi škola“, 18.01.2012. Pedagoški zavod USK-a

Voditelj SEECEL tima-razvoj poduzetničkih kompetencija ,2012.

„Inkluzija u nastavi“ 14. i 15. oktobar 2011., Pedagoški zavod USK-a

“Inkluzija u nastavi“, obrazovanju“ ,14. i 15. oktobar 2011. Pedagoški fakultet u Bihaću,

“Podrška školovanju djece Romske nacionalnosti i drugih nacionalnih manjina“ 21.01.2011. Pedagoški zavod USK-a, Bihać

„Integracija i približavanje obrazovnih struktura u EU, Menadžment, vođenje i kvalitet u školi, vrednovanje postignuća učenika na kognitivnom području“ 20.01.2011. Pedagoški zavod USK-a, Bihać

Trener interkulturalno obrazovanje u BiH, -Oktobar 2010- septembar 2011. MGGiF, Kultura za razvoj, Pedagoški zavod USK-a, Bihać, Pale, Derventa

“Upravljanje projektnim ciklusom“ 9. i 10.decembar 2010., OSCE Mission,

Glavni  koordinator međunarodnog projekta „ Dišimo zdravim šumama“ ,u saradnji sa EKUS-om, gdje smo radili na promicanju očuvanja šuma u BiH I R Hrvatskoj

Modul“ Interkulturalizam“, 30-31.10.2010. MGGiF, Kultura za razvoj, Pedagoški zavod USK-a, Bihać

RWCT-seminari u okviru projekta“ Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja  60 sati“, 2005-2006, Bihać, Step by Step

„Nauka i Rekonstrukcija, kurs Zaštita životne sredine“ august 1997.- Internacionalni Ljetni Univerzitet u Tuzli,

Juli 1996.-Demokratija i građansko pravo, Zenica, Civitas@Bosnia and Hercegovina

 

Vještine: Engleski jezik (dobro), njemački jezik(osnovno).

 

Kontakt podaci: 

belmanatrivunic@gmail.com

belmanageo69@gmail.com

Komentari