Anesa Karaselimović

Anesa Karaselimović, Sarajevo

Liderke Foruma za razvoj

 

Rezime:  Članica Naše Stranke od 2009. godine. Na lokalnim izborima 2020. godine izabrana za vijećnicu u Općinskom vijeću Novo Sarajevo. Kao Općinska vijećnica angažovana u radu drugostepene stručne komisije Općinskog vijeća i kao predsjednica komisije za urbanizam I upotrebu lokalnog zemljišta. Najveći fokus moga interesovanja odnosi se na bespravnu gradnju, nezakonito oduzimanje javnih zelenih površina od građana a u korist građevinskih investitora, angažman na rješavanju problema saobraćaja u mirovanju, uređene parkova sa fokusom na parkove za djecu i omladinu, kao i mnoge druge aktivnosti u cilju rješavanja problema građana/ki a lokalnom nivou. Članica sam Reload – Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, koji radi kao radi i djeluje kao Forum građana Općine Novo Sarajevo. Kao članica Naše stranke, od 2009 godine do danas obavljala sam sljedeće funkcije:

  • Podpredsjednica lokalnog odbora Naše stranke
  • Podpredsjednica Kantonalnog odbora Sarajevo
  • Članica glavnog odbora Naše Stranke
  • Članica odbora Naše Stranke za urbanizam
  • Članica odbora za ruralni razvoj
  • Članica nadzornog odbora u KJKP “Butmir”
  • Članica odbora za reviziju u KJKP “Veterinarska stanica”
  • Predsjednica kluba vijećnika Naše Stranke u Općinskom vijeću

U toku svoje profesionalne karijere obavljala sam rukovodeće poslove u Općinskom organu uprave i to šef službe za imovinsko pravne poslove i katastar, šef službe za otkup stanova, stručni savjetnik za oblast urbanizma i dr., tako da vrlo dobro poznajem rad u Općinskom organu uprave. Posjedujem certifikat za ISO standard 9001 I ISO standard 9002, Office certifikat, certifikat o završenoj jednogodišnjoj edukaciji u Pravnom institutu u Bosni i Hercegovini i dr. Članica sam nevladinog udruženja “Ujedinjene žene” i u okviru istog bavim se humanitarnim radom.

Vještine: Pasivno znanje njemačkog i engleskog jezika.

Interesovanja: Kao feministkinja zainteresovana sam za ravnopravnost spolova, bolji položaj žena u politici, kao i poboljšanje njihovih prava uopće.

Kontakt podaci: 

anesa.karaselimovic55@gmail.com

Komentari