Almedina Zukorlić Pašalić

Almedina Zukorlić Pašalić, Sarajevo

Liderke Foruma za razvoj

 

Rezime: Diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na Odsjeku za bosanski, hrvatski, srpski jezik i Odsjeku Književnosti naroda Bosne i Hercegovine. Zaposlena u Bošnjačkoj akademiji nauka i umjetnosti (BANU).

Iskustvo: 

U Odboru za medije i promociju Svjetskog bošnjačkog kongresa od 2012-2016. godine sekretar, urednica i lektorica portala SBK, referent za odnose sa javnošću te u istom periodu u Bošnjačkoj nacionalnoj fondaciji (BNF) urednica i lektorica portala i referent za odnose sa javnošću. Vijećnica političke organizacije “Narod i Pravda” Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo.

U profesionalnom angažmanu, saradnica u projektima brojnih naučnih, kulturnih i umjetničkih izdanja poput: časopisa “Pan Bošnjak” (2013), časopisa za nauku, kulturu i umjetnost “Glasnik” – zbornik radova BANU (2015, 2021, 2022); časopisa za mlade “Riznica mladih ideja” – Sekcija mladih Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH (2016); saradnica Koordinacionog tima Bošnjačkog DNK projekta za Bosnu i Hercegovinu (2017); lektorica knjige „Život je ringišpil“ autorice prof.dr. Marijane Semić (2023) i istraživačkog  rada – knjiga „Bošnjačke edukativne mreže“ autora akademika Refika Šećibovića (2022); saradnica na projektu – knjiga „Roman jedne biografije“, autora akademika Muhameda Filipovića (2020).

U 2023. godini, koautorica istraživačkog rada – „Unapređenje djelovanja vanjske politike BiH i njene implementacije“. Od 2011. godine aktivni društveni angažman počinje kao članica udruženja “Liga za Sandžak” (2011), saradnica Foruma bošnjačkih intelektualaca (2015-2017), Bošnjačke nacionalne fondacije u Austriji (2017), Bosanskog akademskog udruženja u Austriji (2017), predavačica na edukativnom skupu “Čuvanje bošnjačke kulture i tradicije” (Danska, Zajednica sandžačke dijaspore, HO “Sandžak”, 2013), saradnica na projektu trodnevni edukativno-informativni seminar „Kampus bošnjačke omladine“ (2014), govornica na manifestaciji “Omladina sa Balkana” (Izmir, Bursa, Istanbul – Republika Turska, 2015), predavačica na edukativnom skupu “Žena Bošnjakinja – stub uspjeha porodice i zajednice” (Švedska,  Danska, Bošnjačka kulturna zajednica Landskrona i HO “Sandžak”, 2016), govornica na Simpozijumu “Mir sa ženom” (Turska), Općina OsmanGazi u Bursi; (İzmirli Boşnaklar Derneği – IBD, Bursa Balkan Kadınlar Derneği – BBKD, 2017); učesnica Trening za osnaživanje mladih žena u politici u okviru inicijative #genderingBiHelections2018; Institut za razvoj mladih KULT (2018) kao i Konferencije „Uloga mladih u procesu evropskih integracija“; Panevropska unija Bosne i Hercegovine (2018), predavačica na   Konferenciji “Digitalizacija bosanskohercegovačkog društva” (Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, GlobalGPS BH d.o.o, 2019), učesnica Programa „Više od kvote”; Westminster Foundation for Democracy (2019), Međunarodne konferencije “Izazovi Europske unije i proces proširenja”, Paneuropska unija Bosne i Hercegovine, Fondacija “Konrad Adenauer” Sarajevo,  HKD Napredak (2019) kao i  Konferencije liderki za razvoj FEMPOWER; Projekat „Žene na izborima u Bosni i Hercegovini“ (Švedska), Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) , UN Women BiH, partnerstvo  sa Centralnom izbornom komisijom BiH, Agencijom za ravnopravnost spolova BiH, Gender centrom Vlade FBiH, Gender centrom Vlade RS-a i Parlamentarnom skupštinom BiH (2020), te Programa "Moć žena, moć Turske” (Turska, Ministarstvo porodice i socijalnih usluga Republike Turske, 2022).

Obnašala je poziciju predsjednice Upravnog odbora KJU “Porodično savjetovalište” 2019. godine, a od 2021. godine je članica “Mreža lokalnih vijećnica i odbornica u BiH”; Westminster Foundation for Democracy  – članica.

Od 2013-2017. godine bilježi autorstvo članaka, intervjua objavljenih na portalima i u časopisima u Bosni i Hercegovini i Srbiji.

Vještine: Engleski i njemački jezik. Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Teams, Outlook, Google Suite, WordPress.

Kontakt podaci: 

almedina.zukorlic@gmail.com

Komentari