Alisa Ramić Dudić

Alisa Ramić Dudić, Tešanj

Liderke Foruma za razvoj

 

Rezime: Rođena 1976. godine u Tuzli. Završila Filozofski fakultet u Tuzli. Od 2003. godine radi u Srednjoj tehničkoj školi u Tešnju kao profesorica bosanskog jezika i književnosti.

 

Iskustvo: 

Poslovni angažman:

 • Profesorica bosanskog jezika i književnosti;
 • Predsjednica Školskog odbora u OŠ Gornja Tuzla (2004.)
 • Izabrana među 10 najinovativnijih bh. nastavnika u srednjoj školi (2016.)
 • Pomoćnica direktora Srednje tehničke škole, Tešanj (2018 – 2019.);
 • Predsjednica Sindikalne organizacije i članica Školskog odbora Srednje tehničke škole, Tešanj (2019-2021.);
 • Lektor i koretor više magistarskih, historiografskih i književnih radova i zbirki;
 • Certifikovani debatni trener i sudija;
 • Certifikat MONKS-a ZDK iz oblasti andragogije (obrazovanja odraslih).
 • Učešće na obrazovnoj eTwinning konferenciji u Tirani (članica bh. tima)

Društveni angažman:

 • Predsjednica Komisije za pitanja mladih i ravnopravnost spolova OV Tešanj  (2018 – 2020.) a i u sadašnjem mandatu članica iste Komisije;
 • Članica tima za izradu Gender akcionog plana općine Tešanj, 2021 – 2023.
 • Glavna administratorica Facebook grupe Prosvjetni radnici ZE-DO (5600 članova);
 • Ekspert moderatorica grupe Liderke za razvoj (osnivač Program UN za razvoj – UNDP);
 • Društveno aktivna u lokalnoj zajednici (predsjednica građevinskog odbora, pokreće akcije, infrastrukturne projekte, organizuje i moderira promocije, panel diskusije, ...)

Politički angažman:

 • 2019. godine pristupila SBB Tešanj. Na lokalnim izborima u novembru 2020. kandidatkinja za OV Tešanj na izbornoj listi SBB-a. Odmah nakon izbora (18.11.2020.) istupila iz SBB-a.
 • Od aprila 2021. godine članica Naroda i pravde, Tešanj.
 • Članica Izvršnog odbora Naroda i pravde ZDK i Povjereništva žena Naroda i pravde BiH.
 • Administratorica Facebook stranice Narod i pravda Tešanj.

Politička edukacija:

UNDP – Projekat Žene u politici (obuke iz oblasti političkog menadžmenta, javnih nastupa, izrade budžeta, organizacije izborne kampanje,...)

Westminister fondacija za demokratiju – Projekat Više od kvote (obuke iz oblasti pokretanja inicijativa, pisanja projekata, modul o strukturi vlasti i podjela nadležnosti na različitim nivoima u BiH, obuka o izradi razvojnog plana i strategije,...)

Transparency International – edukacija iz oblasti sextotiona (koruptivna zloupotreba položaja s ciljem seksualne iznude)

Gender centar FBiH „Institucionalni mehanizmi i zakonske regulative za rodnu ravnopravnost“

UNDP – Projekat Ženski forum za razvoj – program obuke sticanja i jačanja kompetencija (odnosi s medijima, umrežavanje, prikupljanje sredstava i menadžment)

Vještine: Govorim engleski jezik, aktivno koristim informacione tehnologije.

Interesovanja: Obrazovanje, ravnopravnost spolova i ljudska prava, nasilje u porodici, mobing i zaštita prava radnika.

Kontakt podaci: alisaramicdudic@gmail.com

Komentari