Alisa Hajdarović

Alisa Hajdarović, Mostar

Liderke Foruma za razvoj

 

Rezime: Ja sam Alisa Hajdarović, diplomirani ekonomista. Trenutno na master studiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Međunarodni odnosi i diplomatija, u fazi izrade magistarskog rada. Predsjednica sam Kantonalne organizacije žene SDA HNK, već drugi mandat. U prethodnom mandatu bila sam potpredsjednica Asocijacije žena SDA BiH. U mandatu 2018-2022.g. bila sam zastupnica u Skupštini HNK i delegatkinja u Domu naroda Paralmenta F BiH. Učestvovala sam u brojnim edukacijama, seminarima, okruglim stolovima, i kao učesnik, a i kao predavač. Moj fokus interesovanja jeste veći angažman žena u društvenom i političkom životu jer smatram da su žene nedovoljno zastupljene na pozicijama odlučivanja, kako u strankama, tako i na svim ostalim poljima.

Iskustvo: 

1992-1993 MDD Merhamet – volonter

1996-1998 humanitarna organizacija - uposlenik

1998-2019 - Kantonalni odbor SDA HNK - uposlenik

2018-2022 - Skupština HNK zastupnica

2018-2022 - Doma naroda Parlamenta F BiH - delegatkinja

2012-2018 - predsjednik Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša HNK

1990-1993 - član Izvršnog odbora MOS SDA Mostar

U više mandata član Izvršnog odbora SDA HNK, član Izvršnog odbora OGP SDA Jugozapad.

2015-2019 - član Nadzornog odbora SDA BiH

2019-2023 - predsjednik Nadzornog odbora SDA BiH

2019-2023 - član IO KO SDA HNK

Član Upravnog odbora Ansambla Mostarske kiše, član Upravnog odbora Univerzalne škole sporta Fortuna Mostar, aktivan član udruženja Inicijativa građanki/građana Mostara. Kao Fellows Britanske ambasade 2016.g. boravila 21 dan u Londonu, gdje sam sa drugim kolegama iz Bih pohađala edukaciju “Budući lideri u BiH” na Queen Mary University of London.

Obrazovanje: 

Osnovna škola Svetozar Ćorović Mostar.

Srednja elektrotehnička škola - smjer tehničar elektronike, Mostar.

Univerzitet Apeiron Banja Luka, Fakultet poslovne ekonomije - smjer diplomirani ekonomista, specijalista preduzetničke ekonomije. Diplomski rad “Istraživanje marketinga u funkciji donošenja poslovnih odluka u turizmu Mostara”.

Univerzitet u Sarajevo, Fakultet političkih nauka - smjer Međunarodni odnosi i diplomatija, u fazi izrade magistarske teze “Diplomatija Bosne i Hercegovine u periodu 1992-2000, s posebnim osvrtom na diplomatski put prvog predsjednika BiH Alije Izetbegovića”

Završen kurs informatike i kurs engleskog jezika.

Vještine: Engleski jezik – aktivno. Rad na računaru MS Word, MS Excel, PowerPoint, internet

Interesovanja: Posebno sam zainteresovana za oblast ženskog aktivizma, ženskih prava, veću inkluzivnost žena i učešće u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti i generalno na mjestima odlučivanja. Također sam zainteresovana za oblast komunikacije i javnog nastupa, smatram da su te vrste edukacije svakome dobro došle i nikada ne mogu biti na odmet.

Kontakt podaci: 

alisa.hajdarovic@hotmail.com

Komentari