Adnan Kadribašić

Adnan Kadribašić,  Sarajevo

Lider Foruma za razvoj

 

Rezime:  Adnan Kadribašić je pravnik, feminista i stručnjak za ravnopravnost spolova, koji je učestvovao u brojnim aktivnostima, istraživanjima i izradi javnih politika u oblasti ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i borbe protiv diskriminacije. Radio je kao pravni savjetnik u Agenciji za ravnopravnost spolova BiH i u Misiji OSCE-a i sarađivao je u brojnim nevladinim i međunarodnim istraživanjima.

Učestvovao je u izradi ključnih zakona kojima se zabranjuje diskriminacija i promovira ravnopravnost spolova i autor je većeg broja istraživanja, analiza i komentara. Izradio je brojne priručnike i smjernice na ove teme te je održao preko 500 dana obuka.

Iskustvo: 

Preko 16 godina iskustva u oblasti ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i suzbijanja diskriminacije.

Obrazovanje: Diplomirani pravnik i magistar interdisciplinarnih studija.

Vještine: Institucionalno zagovaranje, izrada zakona i politika, održavanje obuka za različite grupe.

Interesovanja: ljudska prava, ravnopravnost spolova, suzbijanje diskriminacije, biciklizam.

 

Kontakt podaci: 

adnan@kadribasic.ba

www.linkedin.com/in/adnan-kadribasic-4a5b61a5

Komentari