Adela Ramić

Adela Ramić,  Sarajevo

Liderke Foruma za razvoj

 

Rezime:  Adela Ramić, magistrica managementa u bankarstvu i osiguranju, certificirani Scalup Accelerator Coach, finansijski i poslovni konsultant.

Adela ima 26 godina radnog iskustva od toga 13 godina u bankarstvu, 8 godina u elektronskim medijima, 2 godine veletrgovini i 3 godine u razvoju startup biznisa. Magistrirala je menadžment u bankarstvu i osiguranju na Ekonomskom Fakultetu Univerziteta u  Sarajevu. Master tezu je radila iz naprednog islamskog bankarstva. Adela  je radila  15 godina u međunarodnim bankama, na pozicijama u retail bankarstvu, korporativnom bankarstvu, rehabilitacijskom menadžmentu, risk analizi i operacijama. Vodila je i najveći odjel  u sektoru operacija nekadašnje Hypo Alpe Adria Banke (Credit Back Office). Adela trenutno radi u Fondaciji Mozaik, najvećoj fondaciji u jugoistočnoj Evropi, kao Analitičarka za razvoj biznisa, gdje radi na dubinskoj analizi tržišta i analizi potencijalnih ulaganja u startup biznise.

Od februara 2022. godine je i osnivačica  firme DAORSINA doo Mostar koja pruža usluge poslovnog i finansijskog savjetovanja. Posjeduje globalni  Certifikat za Scaleup Accelerator Coach, kao osoba osposobljena za vođenje startup biznisa u fazu scaleup biznisa. Posjeduje certifikat za pisanje EU projekata, a uspješno piše EU projekte, te regionalne i lokalne  projekte drugih vrsta. Adela se bavi edukacijom biznisa već 5 godina, a do sada je održala preko stotinu predavanja, seminara, treninga, te učestvovala u brojnim žirijima za izbor investicija, te odobrenje grantova i projekata u BIH i regionu. Do sada  je ocijenila i pregledala više od 2.500 biznis planova, te pripremila preko 100 biznis planova. Sarađuje sa brojnim lokanim i regionalnim vladinim i nevladinim organizacijama na projektima razvoja poduzetništva, finansijske pismenosti, integracije dijaspore u lokalni razvoj te se bavi lobiranjem za razvoj poduzetništva u BiH i svijetu.

Područja interesovanja: venture kapital, kapital, investicije, startup, scaleup, finansijska analiza, finansijska pismenost, finansijsko i kreditno savjetovanje, EU projekti, društveno odgovorno poslovanje, socijalno bankarstvo, vanjsko finansiranje, impakt investiranje.

Iskustvo: 

Fondacija Mozaik- 2020.- trenutno

Daorsina doo-2022-trenutno

Yimor doo Domaljevac- Voditeljica regije Sarajevo

Vakufska banka

Addiko banka

Hypo Alpe Adria banka

Ziraat banka

Omladinski Radio X- TV Mostar, saradnik za Radio Slobodna Evropa - uporedo

Obrazovanje: Magistrirala je menadžment u bankarstvu i osiguranju na Ekonomskom Fakultetu Univerziteta u  Sarajevu. Master tezu je radila iz naprednog islamskog bankarstva. Diplomirala na smjeru finansijsko računovodstvo na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. Certificirani Scalup Accelerator Coach Starategy Tool Akademije. Radi kao neovisni  finansijski i poslovni konsultant.

Vještine: Govori tečno engleski jezik, vrlo digitalno osviještena koristi razne aplikacije i CRM sisteme, te  brzo uči nove tehnologije.

Interesovanja: Želim doprinijeti finansijskoj pismenosti u BiH.

Kontakt podaci: 

adela.ramic@daorsina.com

www.linkedin.com/in/adela-ramic1980

Komentari